Bene

Obiekt suszarniczo – magazynowy w Bene w południowo – zachodniej części Łotwy to pierwsza tak duża inwestycja FEERUM w tym kraju. Zespół ten, składający się z: 6 silosów płaskodennych, 5 silosów lejowych z przewietrzeniem, suszarni pracy ciągłej SDGG 28, silosa lejowego spedycyjnego, może pomieścić około 22 000 ton ziarna. Inwestorem obiektu jest jeden z największych na Łotwie producentów drobiu oraz jaj spożywczych – firma Balticovo AS. FEERUM odpowiada za montaż oraz uruchomienie całego obiektu.