Spółka reprezentowała Dolny Śląsk na zakończonej w Astanie w Kazachstanie międzynarodowej wystawie EXPO 2017. Razem z innymi wiodącymi polskimi przedsiębiorstwami zachęcała uczestników Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego do rozwoju współpracy gospodarczej.

Dolny Śląsk to jeden z 10 najszybciej rozwijających się regionów w Europie, a działające tutaj spółki są wiodącymi graczami na polskim i międzynarodowym rynku. Przedstawiciele FEERUM reprezentowali ofertę Dolnego Śląska, zachęcając partnerów z krajów azjatyckich do szerszej współpracy z polskimi przedsiębiorstwami. Firma wzięła również udział w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym, które towarzyszyło oficjalnej wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Kazachstanie.

- Rozwijamy działania handlowe na terenie Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu, gdzie zintensyfikowano prace marketingowe poprzez efektywny udział w wystawach, targach rolniczych, jak również w konferencjach tematycznych organizowanych przez rządy obu krajów. Pierwszymi efektami współpracy są złożone oferty handlowe o wartości 15 mln zł. W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy ponadto kilkanaście zapytań ofertowych od przedsiębiorców rolnych z Kazachstanu, których zainteresowały m.in. nasze kompleksowe obiekty suszarniczo – magazynowe oraz systemy transportu ziarna. Nasz udział w polskiej misji gospodarczej na EXPO 2017 stanowi kolejny krok w konsekwentnie realizowanych działaniach związanych z rozwojem spółki – informuje Daniel Janusz, prezes zarządu FEERUM S.A.

Delegacja FEERUM nawiązała interesujące kontakty z partnerami biorącymi udział w spotkaniach gospodarczych towarzyszących EXPO 2017. Szczególnie pomyślnie przebiegły rozmowy B2B podczas wizyty delegacji Dolnego Śląska w miejscowości Kokczetaw w obwodzie akmolskim.

Kazachstan jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata, najbogatszym i najbardziej rozwiniętym gospodarczo krajem Azji Centralnej. W ciągu 20 lat PKB Kazachstanu zwiększyło się prawie dwunastokrotnie, a wzrost gospodarczy od siedmiu lat kształtuje się na średnim poziomie 10% PKB rocznie. W 2015 r. Kazachstan stał się pełnoprawnym członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO), a w marcu 2016 r. ratyfikował umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy z Unią Europejską. Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze to branże, w których widoczny jest potencjał do ściślejszej współpracy z Polską.

Strategicznym celem FEERUM jest osiągnięcie pozycji istotnego gracza na rynku międzynarodowym. Firma planuje zwiększenie sprzedaży poprzez rozwój działu projektowego, rozbudowę bazy produkcyjnej, inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz zintensyfikowanie działań sprzedażowych na rynkach zagranicznych.

Więcej informacji:

Dominika Zając
d.zajac@feerum.pl
Tel. +48 663 888 224

Więcej informacji o Feerum S.A.

FEERUM S.A projektuje i buduje kompleksowe obiekty suszarniczo- magazynowe. Dzięki temu rolnicy, producenci zbóż, roślin strączkowych i oleistych, kukurydzy a także pasz, znacznie ograniczają i minimalizują koszty produkcji. Spółkę cechuje najwyższa dbałość o ziarno i środowisko naturalne. FEERUM S.A. oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb Klienta, poprzez propozycję dostosowanych do nich rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji. Niezwykle ważne jest bezawaryjne funkcjonowanie zaprojektowanych i wybudowanych przez spółkę obiektów. Prawidłowość ich pracy jest monitorowana on-line, dzięki temu Klienci czują się bezpiecznie. Wyjątkowość oferowanych przez FEERUM S.A. rozwiązań doceniają Klienci w Polsce i za granicą. Spółka jest obecna w Niemczech, na Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, w Rumunii oraz w Mongolii. Obecnie realizuje kontrakt na pięć dużych kompleksów suszarniczo-magazynowych w Tanzanii. FEERUM S.A. konsekwentnie umacnia wiodącą pozycję innowacyjnej, dynamicznej i nowoczesnej firmy. Od maja 2013 roku spółka notowana jest na rynku głównym GPW.