​Budowa kompleksu magazynowo-suszarniczego
w oparciu o innowacyjne technologie w Chojnowie!

Firma Feerum S.A. realizuje budowę nowatorskiego obiektu. W jego skład wejdą m.in. dwa silosy płaskodenne o łącznej pojemności 21.834 m3, cztery silosy lejowe o łącznej pojemności 3794 m3, silos lejowy spedycyjny.

Ponadto wybudowane zostaną dwie nowe suszarnie o wydajności 1200 t/dobę z tak zwanym rekuperatorem.
Co to oznacza? Dzięki zastosowaniu opatentowanego rozwiązania spiralnego przeciwprądowego wymiennika ciepła wentylacyjnego (patent nr PL209476) nowa suszarnia gwarantuje:
- zmniejszoną energochłonność procesu suszenia zboża
- zmniejszenie starty zboża spowodowane gniciem ziarna przechowywanego w silosach
- zmniejszenie kosztów utrzymania pomieszczeń gospodarczych dzięki wykorzystaniu odzyskiwanego ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń gospodarczych, możliwe będzie zmniejszenie kosztów ich utrzymania o 20%
- zwiększenie ilości wychwytywanych zanieczyszczeń
- zmniejszenie poboru mocy podczas suszenia ziarna o 20-30%
- skrócenie procesu suszenia

Ponadto zastosowanie spiralnego przeciwprądowego wymiennika ciepła eliminuje występowanie niekorzystnych efektów i powoduje osiąganie lepszych parametrów. Nowy produkt dzięki zastosowaniu nowych technologii znacząco wyróżnia się na tle najlepszych produktów dostępnych na światowym rynku.

Kompleks będzie obsługiwany za pomocą urządzeń załadowczo ​​-rozładowczych o wydajności 80 i 130t/h, natomiast sterowanie będzie odbywało się automatycznie.

Projekt realizowany jest we współpracy z Unią Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.​

 


Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum

 

Feerum