Firma Feerum S.A. realizuje budowę nowatorskiego obiektu. W jego skład wejdą m.in. dwa silosy płaskodenne o łącznej pojemności 21.834 m³, cztery silosy lejowe o łącznej pojemności 3794 m³, silos lejowy spedycyjny.

Ponadto wybudowane zostaną dwie nowe suszarnie o wydajności 1200 t/dobę z tak zwanym rekuperatorem.
Co to oznacza? Dzięki zastosowaniu opatentowanego rozwiązania spiralnego przeciwprądowego wymiennika ciepła wentylacyjnego (patent nr PL209476) nowa suszarnia gwarantuje:

- zmniejszoną energochłonność procesu suszenia zboża
- zmniejszenie starty zboża spowodowane gniciem ziarna przechowywanego w silosach
- zmniejszenie kosztów utrzymania pomieszczeń gospodarczych dzięki wykorzystaniu odzyskiwanego ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń gospodarczych, możliwe będzie zmniejszenie kosztów ich utrzymania o 20%
- zwiększenie ilości wychwytywanych zanieczyszczeń
- zmniejszenie poboru mocy podczas suszenia ziarna o 20-30%
- skrócenie procesu suszenia

Ponadto zastosowanie spiralnego przeciwprądowego wymiennika ciepła eliminuje występowanie niekorzystnych efektów i powoduje osiąganie lepszych parametrów. Nowy produkt dzięki zastosowaniu nowych technologii znacząco wyróżnia się na tle najlepszych produktów dostępnych na światowym rynku.

Kompleks będzie obsługiwany za pomocą urządzeń załadowczo ​​-rozładowczych o wydajności 80 i 130t/h, natomiast sterowanie będzie odbywało się automatycznie.

Projekt realizowany jest we współpracy z Unią Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.​