Kongres 590 to dwudniowe forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, polityki, nauki i legislacji. Wydarzenie wzięło swoją nazwę od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie firmy. Motywem przewodnim Kongresu 590 jest hasło „Uwalniamy polski potencjał”. Podczas kongresu odbywają się panele tematyczne, wśród poruszanych tematów są m.in. bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, ekspansja firm z Polski na rynki zagraniczne, przyciąganie kapitału zagranicznego, przyciąganie technologii. Dyskusje panelistów wytyczą nowe kierunki rozwoju – wspólną koncepcję prac nad wzrostem ekonomicznym i awansem Polski w gospodarczej hierarchii Europy i świata. Honorowy patronat nad Kongresem 590 sprawuje Prezydent Andrzej Duda. Zapraszamy do obejrzenia foto galerii.