Nowy produkt w ofercie

Feerum

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów Firma Feerum rozszerzyła ofertę o „Innowacyjną energooszczędną suszarnię zbożową z odzyskiem ciepła”. Nowy produkt znajdujący się w ofercie Spółki Feerum jest wynikiem projektu pt. Wdrożenie opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych realizowanego w ramach Działania 4.6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Innowacyjna suszarnia wdrożona w ramach niniejszego projektu charakteryzuje się nowymi funkcjonalnościami i cechami, dzięki którym znacząco wyróżnia się ona na tle najlepszych produktów dostępnych obecnie na rynku światowym.

Dzięki zastosowaniu opatentowanego rozwiązania spiralnego przeciwprądowego wymiennika ciepła (patent nr PL 209476) nowa suszarnia gwarantuje:

- Zmniejszoną energochłonność procesu suszenia zboża

- Zmniejszenie starty zboża spowodowane gniciem ziarna przechowywanego w silosach

- Zmniejszenie kosztów utrzymania pomieszczeń gospodarczych - dzięki wykorzystaniu odzyskiwanego ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń gospodarczych, możliwe będzie zmniejszenie kosztów ich utrzymania o 20%,

- Zwiększenie ilości wychwytywanych zanieczyszczeń

- Zmniejszenie poboru mocy podczas suszenia ziarna o 20-30%,

- Skrócenie procesu suszenia


Zastosowanie wymiennika ciepła eliminuje występowanie niekorzystnych efektów i powoduje osiąganie lepszych parametrów.

Nowy produkt dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii znacząco wyróżnia się na tle najlepszych produktów dostępnych na rynku światowym.