Czyszczalnie, Wialnie - Czyszczalnia

Jest przeznaczona do czyszczenia, kalibracji zboża i różnego typu materiału sypkiego (w tym siewnego). Służy do odseparowania dużych, drobnych i lekkich zanieczyszczeń od głównego medium. Czyści z zanieczyszczeń lekkich (lżejszych od czyszczonego ziarna) takich jak: plewy, kurz i inne, z drobnych ciężkich zanieczyszczeń takich jak: piasek, drobne nasiona chwastów, drobne rozdrobnione ziarna oraz zanieczyszczeń grubych (większych od czyszczonego ziarna) takich jak: słoma, kłoski, kamienie itp.

Oferujemy następujące czyszczalnie i dodatkowe ich wyposażenie:
 • Feerum 40 (wydajność wstępnego czyszczenia 40t/h).
 • Feerum 75 (wydajność wstępnego czyszczenia 75t/h).
 • Feerum 100 (wydajność wstępnego czyszczenia 100t/h).
 • Feerum 150 (wydajność wstępnego czyszczenia 150t/h).
 • Feerum 200 (wydajność wstępnego czyszczenia 200t/h).
 • Panel sterujący z falownikiem.
 • Aspiracja bębna sitowego.
 • Cyklon.
 • Wentylator.
 • Kanały powietrzne.


KONSTRUKCJE NOŚNE POD CZYSZCZALNIE

Są to konstrukcje wsporcze, na których są zamontowane czyszczalnie. Dzielimy je ze względu na rodzaj czyszczalni oraz na typ dodatkowego asortymentu.

Ze względu na rodzaj czyszczalni wyróżniamy:
 • Konstrukcja nośna pod czyszczalnię Feerum.
 • Konstrukcje nośne pod czyszczalnie innego typu.
Ze względu na typ dodatkowego asortymentu wyróżniamy:
 • Konstrukcję standardową.
 • Konstrukcję z możliwością dostawienia zbiorników na zanieczyszczenia do 10m³.