Elektryka i Automatyka

Szafy sterownicze oferowane przez Feerum S.A. oparte są na nowoczesnych komponentach wysokiej jakości firmy Eaton elektric. Wszystkie urządzenia są zabezpieczone odpowiednio dobranym zabezpieczeniem przeciążeniowo zwarciowym. Rozruch silników w zależności od mocy urządzenia oraz zastosowania urządzenia w procesie technologicznym jest realizowany za pomocą softstartów lub przemienników częstotliwości. Na szafach dużych obiektów zamieszczamy widok 3D obiektu, którym steruje dana szafa. Szafy do małych suszarni, które umieszczone przy suszarni i narażone są na działanie warunków atmosferycznych wyposażamy w drzwi transparentne, które zabezpieczają panel sterowania przed szkodliwym wpływem pogody.

Zastosowane przez Feerum S.A monitoring temperatur w silosach oparty jest na czujnikach Dallas. Sondy podwieszone są do konstrukcji dachu silosa na specjalnie do tego zaprojektowanych uchwytach. Sonda znajduję się w obudowie, która składa się z metalowej głowicy górnej, kabla osłonowego do którego wprowadzony jest przewód z czujnikami pomiarowymi oraz głowicy dolnej zamykającej kabel. Głowica górna służy do pionowego montażu obudowy w silosie lub zbiorniku, natomiast głowica dolna umożliwia ewentualne zakotwiczenie obudowy. Sonda posiada Certifikat ATEX co pozwala nam na zastosowanie jej we wnętrzu silosa, w którym wystepuje strefa zagrożenia wybuchem 20. Odczyt możliwy jest przy pomocy aplikacji sterującej obiektem co pozwala na automatyczne sterowanie przewietrzaniem wnętrza silosów oraz umożliwia archiwizację danych. Lub poprzez terminal przenośny, z którego możemy odczytać maksymalnie do dwóch sond z jednego modułu.