Przez kilka lat Spółka prowadziła prace nad wdrożeniem innowacyjnej na skalę światową, ekologicznej i energooszczędnej suszarni do suszenia zbóż, wyposażonej w urządzenia do odzysku ciepła oraz zintegrowany systemem odpylania. Prace zakończyły się całkowitym sukcesem. Od października 2015 roku suszarnia ta pracuje w naszym pokazowym obiekcie w Chojnowie. Maszyna działa bez zastrzeżeń, a początek jej pracy można uznać za przełomową chwilę w branży. Otwiera to nowe horyzonty technologiczne i daje użytkownikom szereg unikatowych możliwości. Jesteśmy liderem, który jako jedyny oferuje ten produkt i zdecydowanie wyprzedzamy modele oferowane przez konkurencję.

Najważniejsze cechy supernowoczesnej suszarni zbożowej to:

• mniejsza energochłonność w procesie suszenia zboża – ok. 20-30% mniejszy pobór mocy podczas suszenia w stosunku do najlepszych stosowanych obecnie w branży rozwiązań technologicznych;

• zwiększona ilość wychwytywanych zanieczyszczeń – dzięki zastosowaniu w nowej suszarni zbożowej systemu odpylania, możliwe będzie wychwycenie większości zanieczyszczeń lotnych, jakie w procesie suszenia dostają się do środowiska;

• redukcja hałasu emitowanego przez pracującą suszarnię zbożową o ok. 30%;

• zmniejszona waga suszarni o ok. 10-15%.