Feerum S.A. jest liderem innowacji w swojej branży. W ciągu zaledwie kilku lat wprowadziliśmy rozwiązania technologiczne, które w znacznym stopniu pozwoliły na zmniejszenie pracochłonności, wagi urządzeń oraz zużycia gazu i energii. Są to:

• zakup linii automatycznej do cięcia i profilowania stali, umożliwiający produkcję blach bocznych silosów w cyklu automatycznym z kręgu.
Dzięki tej innowacji w procesie produkcji pracochłonność została zmniejszona o ok. 70%.

• wprowadzenie blach konstrukcyjnych wysokowytrzymałych.
Ta innowacja spowodowała obniżenie wagi o ok. 15%, co jest istotne z punktu widzenia wykorzystania urządzeń transportowych.

• wprowadzenie suszarni zbożowej z recyrkulacją powietrza.
Dzięki temu o ok. 20% zmniejszyło się zużycie gazu w procesie suszenia.