Kontakt

SIEDZIBA FIRMY

FEERUM S.A.


ul. Okrzei 6
59-225 Chojnów
tel./fax 76 81-96-738, tel./fax 76 81-88-485
tel. 76 81-81-273, tel. 76 81-81-262

SEKRETARIAT


tel./fax 76 81-88-485
tel./fax 76 81-96-738
sekretariat@feerum.pl

BIURO ZARZĄDU


tel. 76 745-06-31
biurozarzadu@feerum.pl

Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Numer KRS: 0000280189
Kapitał zakładowy: 33.382.706,00 PLN Wartość uiszczonych wkładów: 33.382.706,00 PLN

KIEROWNIK DS. REALIZACJI INWESTYCJI


Jacek Wardzyk
tel. 609-660-657
wardzyk@feerum.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DS. REALIZACJI INWESTYCJI


Tomasz Grzech
tel. 504-172-257
t.grzech@feerum.pl

SPECJALISTA DS. REALIZACJI INWESTYCJI


Andrzej Fuławka
tel. 609-660-658
a.fulawka@feerum.pl

SPECJALISTA DS. REALIZACJI INWESTYCJI


Daniel Poznar
tel. 603-900-996
d.poznar@feerum.pl

DYREKTOR HANDLOWY


inż. Wojciech Marciniszyn
tel. 663-555-443
handlowy@feerum.pl
Porozumiewa się w języku
POLSKIM

KONTAKT DO DZIAŁU SPRZEDAŻY ZAGRANICZNEJ

DYREKTOR HANDLOWY


inż. Wojciech Marciniszyn
tel. 663-555-443
handlowy@feerum.pl

KONTAKT DO REGIONALNYCH KIEROWNIKÓW SPRZEDAŻY NA TERENIE POLSKI

REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY


Wiktor Sieradzan
tel. 603-900-917
wiktorsieradzan@feerum.pl

Opiekuje się województwami:
wielkopolskim na południe od A2, dolnośląskim


REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY


Michał Nawrocki
tel. 601-700-851
michalnawrocki@feerum.pl

Opiekuje się województwami:
opolskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim, małopolskim na zachód od Nowego Sącza


REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY


Marcin Kijanka
tel. 601-900-904
marcinkijanka@feerum.pl

Opiekuje się województwami:
zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim na północ od A2


REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY


Maciej Ostręga
tel. 607-700-378
maciejostrega@feerum.pl

Opiekuje się województwami:
podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim


DORADCA TECHNICZNO–HANDLOWY


Tomasz Małecki
tel. 603-900-931
t.malecki@feerum.pl

Opiekuje się województwami:
małopolskim na wschód od Nowego Sącza, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim

SIEDZIBA FIRMY

FEERUM S.A.


ul. Okrzei 6
59-225 Chojnów
tel./fax 76 81-96-738, tel./fax 76 81-88-485
tel. 76 81-81-273, tel. 76 81-81-262

Sekretariat


tel./fax 76 81-88-485
tel./fax 76 81-96-738
sekretariat@feerum.pl

Biuro Zarządu


tel. 76 745-06-31
biurozarzadu@feerum.pl

Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Numer KRS: 0000280189
Kapitał zakładowy: 33.382.706,00 PLN Wartość uiszczonych wkładów: 33.382.706,00 PLN