Podnośniki kubełkowe

Produkowane przez Feerum podnośniki kubełkowe, określane także jako przenośniki kubełkowe bądź podajniki kubełkowe, służą do transportu pionowego materiałów sypkich, drobno- i lekkoziarnistych oraz w kawałkach w luźnym stanie skupienia z poziomu niższego na wyższy. Surowiec jest przenoszony w trybie ciągłym – w zależności od potrzeb klienta – przy załadunku ręcznym lub mechanicznym.

Podnośniki kubełkowe Feerum mają wydajność 30, 50, 80 lub 130 ton na godzinę. Służą do transportu ziarna zbóż i kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych, różnych produktów paszowych, takich jak mączki, śruty, granulaty i brykiety oraz innych tego typu surowców.

Urządzenia te stosowane są szeroko:
  • przy obróbce ziarna (przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie, ekspedycja itp.)
  • w wytwórniach i mieszalniach pasz
  • w gospodarstwach rolnych
  • w zakładach przemysłu spożywczego
Przenośniki łańcuchowe z serii FRL50 i FRL100 wykonywane są w technologii przemysłowej.
  • obróbce ziarna (przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie ekspedycja itp.)
  • wytwórniach i mieszalniach pasz
  • gospodarstwach rolnych
  • zakładach przemysłu spożywczego