Podnośniki kubełkowe

Podnośniki kubełkowe


Feerum jest producentem podnośników kubełkowych o wydajności 30; 50; 80 i 130ton/h. Przenośnik kubełkowy jest przeznaczony do transportu pionowego materiałów sypkich drobno i lekko ziarnistych oraz w kawałkach – luzem z niższego poziomu na wyższy. Urządzenie może transportować ziarno zbóż i kukurydzy, nasiona roślin strączkowych i oleistych, różne produkty paszowe (mączki, śruty, granulaty i brykiety) i inne.

Przenoszenie surowca może odbywać się w sposób ciągły przy załadunku ręcznym lub mechanicznym. Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie min. w:

obróbce ziarna (przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie ekspedycja itp.)
wytwórniach i mieszalniach pasz
gospodarstwach rolnych
zakładach przemysłu spożywczego

Podnośniki kubełkowe