Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe

Produkujemy przenośniki taśmowe o wydajnościach 30; 50; 80 i 130ton/h. i dowolnych szerokościach taśmy o standardowej długości do 100m. Przenośnik taśmowy jest przeznaczony do transportu poziomego (z ograniczeniem kąta pochylenia taśmy do 30o) materiałów sypkich drobno i lekko ziarnistych oraz w kawałkach – luzem. Urządzenie może transportować ziarno zbóż i kukurydzy, nasiona roślin strączkowych i oleistych, różne produkty paszowe (mączki, śruty, granulaty i brykiety) i inne.

Przenoszenie surowca może odbywać się w sposób ciągły przy załadunku ręcznym lub mechanicznym. Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie min. w:

obróbce ziarna (przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie ekspedycja itp.)
wytwórniach i mieszalniach pasz
gospodarstwach rolnych
zakładach przemysłu spożywczego

Przenośniki taśmowe z serii FPT400 i FPT650 wykonywane są w technologii przemysłowej.

wykonany w całości z blachy ocynkowanej 2 i 3 mm
całość skręcana śrubami o twardości 8.8
przenośniki w dwóch wariantach kryty i odkryty
możliwość wyposażenia przenośnika w wózek jezdny z rozdzielaczem elektrycznym dwudrogowym (możliwość zasypywania magazynów płaskich)
przenośniki taśmowe wyposażone są w dwuprzekładkowy pas zwykły lub olejoodporny

Przenośniki