Przenośniki taśmowe

Feerum produkuje przenośniki taśmowe – urządzenia przeznaczone do transportu poziomego (z ograniczeniem kąta pochylenia taśmy do 30˚) materiałów sypkich drobno- i lekkoziarnistych oraz w kawałkach – luzem. Mogą one transportować ziarna zbóż i kukurydzy, nasiona roślin strączkowych i oleistych, różne produkty paszowe, takie jak mączki, śruty, granulaty, brykiety i inne. Surowiec może być przenoszony w sposób ciągły, zarówno przy załadunku ręcznym, jak i mechanicznym. Produkowane w Feerum przenośniki taśmowe mają wydajności 30, 50, 80 i 130 ton na godzinę oraz dowolne szerokości taśmy o standardowej długości do 100 m.

Przenośniki taśmowe z serii FPT400 i FPT650 wykonujemy w technologii przemysłowej. Ich cechy charakterystyczne to:
  • wykonanie w całości z blachy ocynkowanej 2 i 3 mm
  • skręcanie śrubami o twardości 8.8
  • dwa warianty do wyboru – kryty i odkryty
  • możliwość wyposażenia przenośnika w wózek jezdny z rozdzielaczem elektrycznym dwudrogowym (możliwość zasypywania magazynów płaskich)
  • wyposażenie w dwuprzekładkowy pas zwykły lub olejoodporny
Przenośnik taśmowy jest przeznaczony jest do wykorzystania w:
  • obróbce ziarna (przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie, ekspedycja itp.)
  • wytwórniach i mieszalniach pasz
  • gospodarstwach rolnych
  • zakładach przemysłu spożywczego