Kalendarium

Data Wyszczególnienie Okres zamknięty
20.03.2014 Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok 2 miesiące od 20 stycznia do 20 marca
2014 roku
15.05.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2014 roku
2 tygodnie od 1 maja do 15 maja 2014 roku
29.08.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny
za pierwsze półrocze 2014 roku
1 miesiąc od 29 lipca do 29 sierpnia 2013 roku
14.11.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny
za III kwartał 2014 roku
2 tygodnie od 31 października do 14 listopada 2014 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pobierz Katalog Feerum

Certyfikat SAM

Diamenty Forbesa 2015

Gazele Biznesu 2014

Fair Play 2013

Gazele Biznesu 2013

Diament Forbes

Logowanie do systemu B2B