2018
Data Wyszczególnienie Okres zamknięty
30.04.2018 Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok 30 dni od 31 marca do 30 kwietnia 2018 roku
30.05.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku 30 dni od 30 kwietnia do 30 maja 2018 roku
01.10.2018 Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 rok 30 dni od 1 września do 1 października 2018 roku
29.11.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku 30 dni od 30 października do 29 listopada 2018 roku

2017
Data Wyszczególnienie Okres zamknięty
21.03.2016 Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok 30 dni od 2 kwietnia do 2 maja 2017 roku
16.05.2016 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku 30 dni od 30 kwietnia do 30 maja 2017 roku
31.08.2016 Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 rok 30 dni od 2 września do 2 października 2017 roku
14.11.2016 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku 30 dni od 30 października do 29 listopada 2017

2016
Data Wyszczególnienie Okres zamknięty
21.03.2016 Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok 2 miesiące od 21 stycznia do 21 marca 2016 roku
16.05.2016 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku 2 tygodnie od 1 maja do 15 maja 2015 roku
31.08.2016 Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 roku 1 miesiąc od 31 lipca do 31 sierpnia 2016 roku
14.11.2016 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku 2 tygodnie od 31 października do 14 listopada 2016 roku

2015
Data Wyszczególnienie Okres zamknięty
20.03.2015 Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok 2 miesiące od 20 stycznia do 20 marca 2015 roku
15.05.2015 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku 2 tygodnie od 1 maja do 15 maja 2015 roku
31.08.2015 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 roku 1 miesiąc od 31 lipca do 31 sierpnia 2015 roku
16.11.2015 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku 2 tygodnie od 02 listopada do 16 listopada 2015 roku

2014
Data Wyszczególnienie Okres zamknięty
20.03.2014 Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok 2 miesiące od 20 stycznia do 20 marca 2014 roku
15.05.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku 2 tygodnie od 1 maja do 15 maja 2014 roku
29.08.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2014 roku 1 miesiąc od 29 lipca do 29 sierpnia 2013 roku
14.11.2014 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku 2 tygodnie od 31 października do 14 listopada 2014 roku