Raporty bieżące

2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Data
Wyszczególnienie Pobierz
13.12.2013 RB 43/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz

13.12.2013 RB 42/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz

30.10.2013 RB 41/2013 Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz

29.10.2013 RB 40/2013 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2013

Pobierz

25.10.2013 RB 39/2013 Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz

22.10.2013 RB 38/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz

21.10.2013 RB 37/2013 Zmiana prognozy na rok 2013

Pobierz

26.08.2013 RB 36/2013 Zawarcie umów znaczących z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

Pobierz

06.08.2013 RB 35/2013 Zmiana terminu przekazywania raportu półrocznego za 2013 rok

Pobierz

26.07.2013 RB 34/2013 Zawarcie umowy znaczącej z BNP Paribas S.A.

Pobierz

22.07.2013 RB 33/2013 Odwołanie i Powołanie osób nadzorujących Feerum S.A.

Pobierz

22.07.2013 RB 32/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 22.07.2013 r.

Pobierz

Pobierz

22.07.2013 RB 31/2013 Treść uchwał ZWZ Feerum S.A., które odbyło się
w dniu 22.07.2013 r.

Pobierz

Pobierz

03.07.2013 RB 30/2013 Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta

Pobierz

26.06.2013 RB 29/2013 Projekty uchwał walnego zgromadzenia

Pobierz

Pobierz

26.06.2013 RB 28/2013 Zwołanie walnego zgromadzenia Feerum S.A.

Pobierz

25.06.2013 RB 27/2013 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.

Pobierz

18.06.2013 RB 26/2013 Zawarcie umowy z animatorem emitenta

Pobierz

18.06.2013 RB 25/2013 Animator rynku dla akcji spółki FEERUM

Pobierz

10.06.2013 RB 24/2013 Projekty uchwał walnego zgromadzenia

Pobierz

Pobierz

06.06.2013 RB 23/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
03.06.2013 RB 22/2013 Zmiana stanu posiadanych akcji emitenta Pobierz
29.05.2013 RB 21/2013 Zwołanie walnego zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
28.05.2013 RB 20/2013 Rejestracja akcji w KDPW Pobierz
23.05.2013 RB 19/2013 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji FEERUM S.A. i ustalenie pierwszego dnia notowań oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E Pobierz
23.05.2013 RB 18/2013 Rejestracja akcji w KDPW Pobierz
23.05.2013 RB 17/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
23.05.2013 RB 16/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
22.05.2013 RB 15/2013 Prognoza na rok 2013 Pobierz
21.05.2013 RB 14/2013 Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta Pobierz
21.05.2013 RB 13/2013 Umowa znacząca FEERUM S.A. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Pobierz
20.05.2013 RB 12/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
20.05.2013 RB 11/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
20.05.2013 RB 10/2013 Zmiana stanu posiadanych akcji emitenta Pobierz
16.05.2013 RB 9/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Pobierz
15.05.2013 RB 8/2013 Umowa znacząca FEERUM S.A. z KAZEX-PLUS Andrzej Bajor Pobierz
14.05.2013 RB 7/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w2013 roku Pobierz
14.05.2013 RB 6/2013 Udzielenie prokury łącznej Pobierz
09.05.2013 RB 5/2013 Rejestracja PDA w KDPW Pobierz
09.05.2013 RB 4/2013 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Feerum S.A. i ustalenie pierwszego dnia notowań Pobierz
09.05.2013 RB 3/2013 Zakończenie oferty publicznej akcji Feerum S.A. Pobierz
08.05.2013 RB 2/2013 Dopuszczenie akcji Feerum S.A. do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Pobierz
08.05.2013 RB 1/2013 Przystąpienie do systemu ESPI Pobierz


Pobierz Katalog Feerum

Certyfikat SAM

Jakość Roku 2015 - Innowacja

Diamenty Forbesa 2015

Gazele Biznesu 2014

Fair Play 2013

Gazele Biznesu 2013

Diament Forbes

Logowanie do systemu B2B