Raporty bieżące

2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Data
Wyszczególnienie Pobierz
18.09.2015 RB 18/2015 Zawarcie znaczącej umowy - umowy pożyczki

Pobierz

04.09.2015 RB 17/2015 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Pobierz

13.08.2015 RB 16/2015 Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta

Pobierz

13.08.2015 RB 15/2015 Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta

Pobierz

10.08.2015 RB 14/2015 Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I półrocze 2015

Pobierz

03.07.2015 RB 13/2015 Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz

24.06.2015 RB 12/2015 Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz

19.06.2015 RB 11/2015 Zawarcie umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A., które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

Pobierz

17.06.2015 RB 10/2015 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz

29.04.2015 RB 9/2015 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok

Pobierz

29.04.2015 RB 8/2015 Wybór Zarządu FEERUM S.A. na kolejną kadencję

Pobierz

29.04.2015 RB 7/2015 Wybór Rady Nadzorczej FEERUM S.A. na kolejną kadencję

Pobierz

28.04.2015 RB 6/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pobierz
Pobierz

28.04.2015 RB 5/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Pobierz

08.04.2015 RB 3/2015 Korekta raportu bieżącego nr 3/2015
- Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.

Pobierz
Pobierz

01.04.2015 RB 4/2015 Otrzymanie zamówienia o znacznej wartości

Pobierz

31.03.2015 RB 3/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.

Pobierz
Pobierz

13.03.2015 RB 2/2015 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2014 rok

Pobierz

13.03.2015 RB 1/2015/Korekta raportu bieżącego nr 1/2015

Pobierz

28.01.2015 RB 1/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pobierz Katalog Feerum

Certyfikat SAM

Jakość Roku 2015 - Innowacja

Diamenty Forbesa 2015

Gazele Biznesu 2014

Fair Play 2013

Gazele Biznesu 2013

Diament Forbes

Logowanie do systemu B2B