Raporty bieżące

2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Data
Wyszczególnienie Pobierz
22.12.2016 RB19/2016 Korekta raportu bieżącego

Pobierz

22.12.2016 RB 19/2016 Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz

22.12.2016 RB 18/2016 Korekta raportu bieżącego nr 18/2016

Pobierz

22.12.2016 RB 18/2016 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Pobierz

22.12.2016 RB 17/2016 Korekta raportu bieżącego nr 17/2016

Pobierz

22.12.2016 RB 17/2016 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Pobierz

22.12.2016 RB 16/2016 Korekta raportu bieżącego nr 16/2016

Pobierz

22.12.2016 RB 16/2016 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Pobierz

22.12.2016 RB 15/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

Pobierz

20.12.2016 RB 14/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

Pobierz

17.11.2016 RB 13/2016 Otrzymanie zamówień o znaczącej wartości

Pobierz

10.11.2016 RB 12/2016 Uzyskanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego

Pobierz

09.11.2016 RB 11/2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku

Pobierz

28.08.2016 RB 10/2016 Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółkę.

Pobierz

13.07.2016 RB 9/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w FEERUM S.A.

Pobierz

01.07.2016 RB 8/2016 Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Pobierz

30.06.2016 RB 7/2016 Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 r

Pobierz

30.06.2016 RB 6/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pobierz
Pobierz

30.06.2016 RB 5/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Pobierz
Pobierz

02.06.2016 RB 4/2016 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał ZWZ oraz proponowaną zmianą Statutu

Pobierz
Pobierz

02.06.2016 RB 3/2016 Wybór biegłego rewidenta

Pobierz

30.05.2016 RB 2/2016 Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2015

Pobierz

01.02.2016 RB 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pobierz Katalog Feerum

Certyfikat SAM

Jakość Roku 2015 - Innowacja

Diamenty Forbesa 2015

Gazele Biznesu 2014

Fair Play 2013

Gazele Biznesu 2013

Diament Forbes

Logowanie do systemu B2B