Raporty bieżące

2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Data
Wyszczególnienie Pobierz
27.06.2017 RB 22/2017 KOREKTA z dnia 27.06.2017 - Korekta Raportu Bieżącego Nr 22/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku

Pobierz
Pobierz

26.06.2017 RB 22/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Pobierz
Pobierz

26.06.2017 RB 21/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Pobierz
Pobierz

08.06.2017 RB 20/2017 Zawarcie aneksów do umów kredytowych

Pobierz

29.05.2017 RB 19/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.

Pobierz
Pobierz

26.05.2017 RB18/2017 Wybór biegłego rewidenta

Pobierz

26.05.2017 RB17/2017 Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2016

Pobierz

18.05.2017 RB16/2017 Zawarcie aneksu do umowy o znaczącej wartości

Pobierz

18.05.2017 RB15/2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2017

Pobierz

21.04.2017 RB14/2017 Zawarcie umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Pobierz

24.03.2017 RB13/2017 Umorzenie postępowania w sprawie o zapłatę z powództwa KROT-PLON Sp. z o.o.

Pobierz

10.03.2017 RB12/2017 Stwierdzenie częściowej nieważności decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pobierz

06.03.2017 RB11/2017 Zawarcie umowy o znaczącej wartości

Pobierz

06.03.2017 RB10/2017 Zawarcie umowy o znaczącej wartości

Pobierz

03.03.2017 RB 9/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pobierz
Pobierz

03.03.2017 RB 8/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 marca 2017 roku

Pobierz
Pobierz

02.03.2017 RB 7/2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz
Pobierz

Pobierz

06.02.2017 RB 6/2017 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz
Pobierz

13.01.2017 RB5/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Pobierz

11.01.2017 RB4/2017 Zawarcie umowy oferowania akcji

Pobierz

11.01.2017 RB 3/2017 Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru

Pobierz
Pobierz

Pobierz

10.01.2017 RB 2/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.

Pobierz
Pobierz

10.01.2017 RB1/2017 Zawarcie umowy o znaczącej wartości

Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pobierz Katalog Feerum

Certyfikat SAM

Jakość Roku 2015 - Innowacja

Diamenty Forbesa 2015

Gazele Biznesu 2014

Fair Play 2013

Gazele Biznesu 2013

Diament Forbes

Logowanie do systemu B2B