Raporty bieżące

2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Data
Wyszczególnienie Pobierz
28.01.2015 RB 1/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Pobierz

17.12.2014 RB 40/2014 Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz

05.12.2014 RB 39/2014 Odwołanie Członka Zarządu

Pobierz

26.11.2014 RB 38/2014 Powołanie członka Rady Nadzorczej Feerum S.A.

Pobierz

26.11.2014 RB 37/2014 Lista akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Pobierz
Pobierz

26.11.2014 RB 36/2014 Treść uchwał NWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 26 listopada 2014 r.

Pobierz
Pobierz

20.11.2014 RB 35/2014 Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz

17.11.2014 RB 34/2014 Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz

30.10.2014 RB 33/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.

Pobierz
Pobierz

28.10.2014 RB 32/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Pobierz

17.10.2014 RB 31/2014 Zawezwanie do próby ugodowej przez KROT-PLON Sp. z o.o.

Pobierz

21.08.2014 RB 30/2014 Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

Pobierz

20.06.2014 RB 29/2014 Umowa znacząca FEERUM S.A. z NCBiR

Pobierz

20.06.2014 RB 28/2014 Umowa znacząca FEERUM S.A. z PARP

Pobierz

18.06.2014 RB 27/2014 Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz

18.06.2014 RB 26/2014 Zawarcie znaczącej umowy

Pobierz

13.06.2014 RB 25/2014 Informacja poufna - udzielenie zezwolenia na działalność Spółki na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pobierz

15.05.2014 RB 24/2014 Rejestracja połączenia Emitenta z innymi podmiotami

Pobierz

08.05.2014 RB 23/2014 Informacja poufna - projekt Spółki "Zintegrowany kompleks magazynowo-suszarniczy oparty na opatentowanym rozwiązaniu" rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Pobierz

06.05.2014 RB 22/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 06.05.2014 r.

Pobierz
Pobierz

06.05.2014 RB 21/2014 Treść uchwał NWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 06.05.2014 

Pobierz
Pobierz

03.05.2014 RB 20/2014 Stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia spółek

Pobierz

17.04.2014 RB 19/2014 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Pobierz

16.04.2014 RB 18/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 16.04.2014r.

Pobierz
Pobierz

16.04.2014 RB 17/2014 Treść uchwał ZWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 16.04.2014

Pobierz
Pobierz

09.04.2014 RB 16/2014 Informacja poufna - projekt Spółki "Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych" rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Pobierz

03.04.2014 RB 15/2014 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Pobierz

03.04.2014 RB 14/2014 Projekty uchwał walnego zgromadzenia

Pobierz

03.04.2014 RB 13/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Feerum S.A.

Pobierz

03.04.2014 RB 12/2014 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia

Pobierz
Pobierz

20.03.2014 RB 11/2014 Projekty uchwał walnego zgromadzenia

Pobierz

20.03.2014 RB 10/2014 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.

Pobierz

18.03.2014 RB 09/2014  Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz

18.03.2014 RB 08/2014 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz

25.02.2014 RB 07/2014 Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok

Pobierz

06.02.2014 RB 06/2014 Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczny głosów w Spółce

Pobierz

15.01.2014 RB 05/2014 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz

14.01.2014 RB 04/2014 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz

14.01.2014 RB 03/2014 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Pobierz

14.01.2014 RB 02/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Pobierz

14.01.2014 RB 01/2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
w 2013 roku

Pobierz


Pobierz Katalog Feerum

Certyfikat SAM

Jakość Roku 2015 - Innowacja

Diamenty Forbesa 2015

Gazele Biznesu 2014

Fair Play 2013

Gazele Biznesu 2013

Diament Forbes

Logowanie do systemu B2B