Struktura oferty

• Oferta publiczna obejmuje:

 

  • • nie więcej niż 2 200 000 akcji zwykłych nowej emisji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,50 PLN każda;

    • nie więcej niż 200 000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela), będących własnością pana Daniela Janusza;

    • nie więcej niż 200 000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela), będących własnością pani Magdaleny Łabudzkiej–Janusz.

• Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym w Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowane są wyłącznie akcje nowej emisji.

• Spółka przewiduje, że łączna liczba Akcji Oferowanych, która zostanie ostatecznie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, będzie stanowiła około 20% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej.