WZA - 6 maja 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień
06 maja 2014
 
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu  
1. Plan połączenia Pobierz
2. Sprawozdanie finansowe Feerum S.A. 2009-2011 Pobierz
3. Roczne jednostkowe sprawozdanie Feerum  za rok 2012 Pobierz
4. Roczne jednostkowe sprawozdanie Feerum za rok 2013 Pobierz
5. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu Feerum za rok 2012 Pobierz
6. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu Feerum za rok 2013 Pobierz
7. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A.
za rok obrotowy 2012
Pobierz
8. Raport z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2013 Pobierz
9. Sprawozdanie finansowe Feer – Pol za rok 2012 Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika
lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio
do wszystkich akcjonariuszy
 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


Pobierz Katalog Feerum

Certyfikat SAM

Jakość Roku 2015 - Innowacja

Diamenty Forbesa 2015

Gazele Biznesu 2014

Fair Play 2013

Gazele Biznesu 2013

Diament Forbes

Logowanie do systemu B2B