Strategicznym celem Feerum S.A. jest uzyskanie pozycji lidera innowacji, skuteczności i efektywności w dziedzinie pielęgnacji, ochrony i bezpieczeństwa przechowywanego ziarna, zapewniając prawo do właściwej żywności i osiągania odpowiednich dochodów zrównoważonego rolnictwa.

Realizację strategii FEERUM wspierają programy inwestycji w nowoczesne technologie oraz rozbudowę bazy produkcyjnej, a także wzmocnienia sieci sprzedaży i działu projektowego oraz intensyfikacji działań sprzedażowych na rynkach zagranicznych.

Na uzyskanie pozycji lidera innowacji w dziedzinie najlepszego przechowywania ziarna pracuje Centrum Badawczo-Rozwojowe Spółki. Nasz wysiłek kierujemy w stronę projektowania innowacyjnych rozwiązań, których celem jest przede wszystkim:


 • dalsza poprawa jakości przechowywanego ziarna i jego wartości odżywczych
 • zmniejszenie zapotrzebowania naszych kompleksów na energię
 • zwiększenie ich sprawności, bezawaryjności i wydajności
 • zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie towarzyszącego procesowi hałasu i zapylenia
 • dalsza automatyzacja procesów
 • zmniejszenie kosztów produkcji
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji


 • dalsza poprawa jakości przechowywanego ziarna i jego wartości odżywczych
 • zmniejszenie zapotrzebowania naszych kompleksów na energię
 • zwiększenie ich sprawności, bezawaryjności i wydajności
 • zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie towarzyszącego procesowi hałasu i zapylenia
 • dalsza automatyzacja procesów
 • zmniejszenie kosztów produkcji
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji

  Spółka zamierza umacniać swoją pozycję na rynku krajowym i na wybranych rynkach europejskich i azjatyckich. Strategiczne znaczenie ma dla FEERUM S.A. rynek afrykański. Spółka realizuje obecnie umowę na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych o łącznej wartości 33,1 mln USD.