Suszarnia FTD


Pojemność zasypowa suszarni FTD wynosi od 30 do 329 ton. Suszarnia może być opalana gazem ziemnym, olejem opałowym lub biopaliwem (słoma, drewno, biomasa i inne).

Energooszczędność

W suszarni FTD zastosowaliśmy innowacyjne rozwiązania, dzięki którym obniżyliśmy znacząco koszty suszenia. Poprzez zaawansowane sterowanie procesem suszenia, wysypem oraz sekwencyjnym sterowaniem żaluzjami pneumatycznymi zredukowaliśmy poziom hałasu (pionowe wentylatory wyciągowe wyposażone w tłumiki), przy znacznej redukcji zapylenia.

Wylot zanieczyszczeń lekkich zminimalizowaliśmy poprzez wykorzystanie systemu żaluzji ograniczających ciąg wentylatorów (zanieczyszczenia flotujące opadają na dół komory osadczej).

Dodatkowo przy wariancie FTDXw (z wymiennikiem) zwiększyliśmy energooszczędność suszarni. Odzysk ciepła z suszarni z rekuperacją czyli odzyskiem ciepła powoduje zmniejszenie zużycia gazu do 30%.


Standardowe wyposażenie suszarni FTD Dodatkowe wyposażenie suszarni FTD
1. Wysyp suszarni z systemem kołyskowym z napędem elektrycznym lub pneumatycznym 26. System odpyleń zewnętrzny - wialnia (dla kukurydzy)
2. Wentylatory osiowe wyciągowe z płynną regulacją obrotów (falownik) i tłumikiem 27. Rekuperator (wymiennik ciepła)
3. Żaluzje zamykające wentylatorów wyciągowych  
4. Klapy zamykające wentylatory wyciągowe  
5. Kolumna zasypowa z daszkami wlotowymi i wylotowymi  
6. Bufor zasypowy z czujnikami napełnienia MIN i MAX  
7. Korytka ochronne na daszki (dla rzepaku)  
8. Wentylatory osiowe recyrkulacji  
9. Żaluzje zamykające wentylatory recyrkulacji  
10. Palnik  
11. Kanał palnika  
12. Kanał mieszania gorącego powietrza  
13. Kanał wylotowy wilgotnego powietrza  
14. Kanał do recyrkulacji  
15. Klapy kanału chłodzącego  
16. Włazy i drzwi obsługowe  
17. Słupy nośne suszarni  
18. System komunikacji podstawowy  
19. Pobieracz prób na transporcie wysypowym  
20. Komplet łączników  
21. Komplet kotew mocujących  
22. System automatycznego sterowania  
23. Przenośnik łańcuchowy górny zasypowy (podstawa)  
24. Sprężarka powietrza wraz z osuszaczem i instalacją powietrza  
25. Przenośnik łańcuchowy górny zasypujący maszynę