Suszarnie zbożowe o cyklu ciągłym

Firma Feerum jest wiodącym producentem suszarni zbożowych. Spółka proponuje Państwu suszarnie do zbóż o cyklu porcjowym o wydajności dobowej od 320 do 1800 ton ziarna pszenicy. Przeznaczone są do suszenia wszystkich rodzajów zbóż, kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych oraz materiału paszowego. Są używane w przemyśle rolno-spożywczym i w gospodarstwach rolnych. Suszarnie są wykonane z wysokiej jakości blachy ocynkowanej. W celu zminimalizowania strat energii są one praktycznie całkowicie ocieplone co gwarantuje lepszą wydajność.

Suszarnie firmy Feerum mogą pracować nieprzerwanie przez cały okres żniw. Po ustawieniu wskażników odpowiednich do warunków klimatycznych panujących na zewnątrz cały czas utrzymują wydajność na tym samym poziomie. Dzięki odpowiedniej budowie i możliwości ustawienia jej pod odpowiednie parametry materiału sypkiego i temperatury zewnętrznej są osiągane wysokie wskaźniki wydajności przy niskim zużyciu paliwa.

Wyróżniamy 3 typy suszarń Feerum o pracy ciągłej:
 • SGG, SGO, SGOw.
 • DGG, DGO, DGOw.
 • SDGG.

SUSZARNIE SGG, SGO, SGOw

Przeznaczone są do suszenia wszystkich rodzajów zbóż, kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych oraz materiału paszowego dla małych gospodarstw rolnych. Ich pojemność zasypowa mieści się od 19 do 30 ton.

Wyróżniamy 3 rodzaje suszarń typu SG:
 • SGG – opalana gazem ziemnym lub płynnym.
 • SGO – opalana olejem opałowym lekkim bez wymiennika ciepła (nie można suszonego materiału używać w przemyśle spożywczym).
 • SGOw – opalana olejem opałowym lekkim z wymiennikiem ciepła.

Prezentacja obiektu 3D


Suszarnia SGG16

SUSZARNIE DGG, DGO, DGOw

Przeznaczone są do suszenia wszystkich rodzajów zbóż, kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych oraz materiału paszowego dla większych gospodarstw rolnych. Ich pojemność zasypowa mieści się od 50 do 66 ton.

Wyróżniamy 3 rodzaje suszarń typu DG:
 • DGG – opalana gazem ziemnym lub płynnym.
 • DGO – opalana olejem opałowym lekkim bez wymiennika ciepła (nie można suszonego materiału używać w przemyśle spożywczym).
 • DGOw – opalana olejem opałowym lekkim z wymiennikiem ciepła.

SUSZARNIE SDGG

Przeznaczone są do suszenia wszystkich rodzajów zbóż, kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych oraz materiału paszowego dla dużych gospodarstw rolnych oraz dla przemysłu rolno - spożywczego. Ich pojemność zasypowa mieści się od 58 do 98 ton. Suszarnie tego typu są opalane gazem ziemnym lub płynnym.

Wyróżniamy 3 rodzaje suszarń typu SDGG:
 • SDGG z recyrkulacją.
 • SDGG z recyrkulacją i z systemem odpyleń.
 • SDGG z odzyskiem ciepła (rekuperacją) i z systemem odpyleń.

Prezentacja obiektu 3D


Suszarnia SDGG28