Konstrukcje nośne pod transporty

Są to konstrukcje wsporcze dla różnego rodzaju urządzeń. Dzielimy je ze względu na przeznaczenie oraz wielkość.

Ze względu na przeznaczenie wyróżniamy:
 • Estakady i galerie do podtrzymywania i obsługi przenośników poziomych.
 • Kratownice nośne do podtrzymywania przenośników poziomych.
 • Wieże wsporcze i słupy do podtrzymywania i obsługi podnośnika kubełkowego.
 • Wieże wsporcze do podtrzymywania armatury.
 • Wieże wsporcze do podtrzymywania estakad i galerii.
 • Wieże wsporcze do podtrzymywania innych urządzeń (np. cyklowentylatory).
 • Usztywnienie ciągów armatury.
 • Krata najazdowa.
 • Żuraw.
 • Zadaszenie dołów technologicznych.
Ze względu na wielkość wyróżniamy:
 • Estakady – dłuższe odległości pomiędzy podporami dla przenośników poziomych.
 • Galerie – krótsze odległości pomiędzy podporami dla przenośników poziomych.
 • Wieża wsporcza o podstawie kwadratu – dla wysokich podnośników kubełkowych.
 • Wieża wsporcza o podstawie trójkąta – dla niższych podnośników kubełkowych.
Z tego względu, że nasza firma cały czas się rozwija, konstrukcje są udoskonalane. Oprócz tego wykonujemy projekty na specjalne zamówienie.