Przenosniki Taśmowe

Przenośniki taśmowe są stosowane do transportu poziomego ziarna zbóż i kukurydzy, nasiona roślin strączkowych i oleistych, różne produkty paszowe (mączki, śruty, granulaty i brykiety) i inne. Przenoszenie surowca może odbywać się w sposób ciągły przy załadunku ręcznym lub mechanicznym. Znajdują szerokie zastosowanie przy obróbce ziarna (przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie itp.), w wytwórniach i mieszalniach pasz, gospodarstwach rolnych jak i dużych zakładach przemysłu spożywczego.

Przenośniki taśmowe cechuje:
 • Wydajność od 30 do 150 t/h.
 • Długość od 3m do 100m o skoku co 0,5m.
 • Wykonane z blachy ocynkowanej od 2 do 4mm.
 • Całość skręcana śrubami o twardości 8.8.
 • Występują w dwóch wariantach jako kryte i odkryte.
 • Możliwość wyposażenia przenośnika w wózek jezdny z rozdzielaczem elektrycznym dwudrogowym (możliwość zasypania magazynów płaskich).
 • Wyposażone są w dwuprzekładkowy pas transportowy zwykły lub olejoodporny.
 • Można transportować ziarno pod kątem z ograniczeniem do 30°.
 • Pas łączony jest do siebie za pomocą procesu wulkanizacji, dzięki czemu nie ma możliwości oderwania się na łączeniu.
 • Oferujemy różne warianty długości nóżek pod taśmociągiem.
 • W zależności od wydajności przenośnika, wylot i wlot przystosowane są pod odpowiednią armaturę jak : ø159; ø219; ø244,5; ø324.
 • Przenośnik bez wózka można wykorzystywać w opcji prawo-lewo co oznacza że towar można wysypywać na końcu i na początku urządzenia.