Współpraca z Unią Europejską to istotny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej FEERUM S.A. Spółka od lat prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz profesjonalnego pozyskiwania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Większość pozyskanych środków przeznacza na rozwój innowacji, wdrażania własnych, niejednokrotnie opatentowanych rozwiązań, modernizację procesów zarządzania na wszystkich etapach realizacji kontraktów oraz rozbudowę bazy produkcyjnej.

Wartość dofinansowania projektów realizowanych przez FEERUM S.A. do roku 2016 w ramach współpracy z Unią Europejską wynosi blisko 24 mln zł, przy nakładach własnych powyżej 94 mln złotych.

Sztandarowym projektem zrealizowanym przy udziale środków unijnych jest własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, z eksperymentalnym kompleksem suszarniczo-magazynowym o pojemności 20 tys. ton.

Wśród zrealizowanych projektów na szczególną uwagę zasługują:

  • Rozbudowa działu B+R szansą na rozwój działalności badawczo-rozwojowej Spółki Feerum S.A.
  • Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy Feerum S.A. i firmami partnerskimi
  • Wdrożenie opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych
  • Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania
  • Zintegrowany kompleks magazynowo-suszarniczy oparty na opatentowanym rozwiązaniu
  • Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych