FEERUM podpisał z ukraińską firmą EPICENTR K LLC z Kijowa dwie duże umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych, o łącznej wartości blisko 50 mln euro (209,8 mln PLN). Realizacja umów oznaczać będzie znaczny wzrost wyników firmy.
Pierwszy z kontraktów, na kwotę 35,6 mln euro, przewiduje dostawę pięciu kompleksów silosów do 1 października przyszłego roku. Drugi, o wartości 13,3 mln euro, ma być zrealizowany w ciągu 9 miesięcy od otrzymania zaliczki. Dostawy będą realizowane na terenie zachodniej Ukrainy.


"To kolejny duży krok w rozwoju naszej firmy po tym, jak podpisaliśmy kontrakt na rynku afrykańskim. Wartość dwóch nowych umów z partnerem ukraińskim wynosi blisko 210 mln zł. To kontrakty istotnie większe niż projekt afrykański. Tym samym, Ukraina zajmie w najbliższym czasie pozycję lidera wśród naszych partnerów zagranicznych” - powiedział prezes FEERUM Daniel Janusz.

W ostatnim czasie Ukraina zajmowała trzecią pozycję wśród rynków eksportowych firmy. Pierwsze miejsce przypadało Tanzanii, a drugie Litwie.

„Wejście w życie kontraktów ukraińskich oznaczać będzie skokowy wzrost przychodów Grupy. Realizujemy tym samym wcześniejsze zapowiedzi, które zakładały dynamiczny wzrost skali i zasięgu działalności firmy”
poinformował Daniel Janusz.

FEERUM, w ramach swoich zobowiązań kontraktowych, zaprojektuje, wyprodukuje i dostarczy silosy do wskazanych lokalizacji na terenie Ukrainy, a także zapewni serwis gwarancyjny i szkolenie pracowników zamawiającego. Spółka nie będzie natomiast odpowiedzialna za montaż i uruchomienie dostarczonych silosów.