Czyszczalnia


Zalety czyszczalni

 • Skutecznie czyści bardzo zanieczyszczone i mokre ziarno
 • Niezawodna, prosta w obsłudze i optymalizacji konstrukcja
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Brak wstrząsów, wibracji oraz innych obciążeń dynamicznych na konstrukcje budowalne
 • Brak uszkodzeń ziarna przy pracy, co pozwala skutecznie wykorzystać czyszczalnię do czyszczenia materiału nasiennego
 • Łatwa wymiana sit


  Czyszczalnia składa się z separatora aspiracyjnego mechanicznego. Separator aspiracyjny złożony jest z wentylatora, cyklonu i kanałów powietrznych, w którym zboże czyszczone jest z lekkich zanieczyszczeń, takich jak pyły i plewy w strudze powietrza. Separator mechaniczny tworzy układ sit.

  Proces czyszczenia ziarna rozpoczyna się w separatorze powietrznym. Strumień powietrza przewiewa ziarno i porywa lotne zanieczyszczenia. Ziarno trafia następnie do bębna sitowego, gdzie odbywa się proces przesiewania przez odpowiednio dobrane sita, rozdzielenia na frakcje i tym samym oddzielenia ziaren od zanieczyszczeń większych i mniejszych. Oczyszczone i podzielone na frakcje ziarno przechodzi do kolejnego etapu ciągu technologicznego, a zanieczyszczenia są usuwane osobno poprzez otwory wylotowe do worków typu big-bag. Czyszczenie sit odbywa się przy pomocy zespołów ruchomych szczotek i wałków.

  Po czyszczeniu wstępnym ziarno (wilgotność do 35%, zanieczyszczenie do 20%) posiada nie więcej niż 3% zanieczyszczeń, w tym słomiastych nie więcej niż 0,2%. Wszystko zależy od pierwotnego zanieczyszczenia ziarna, jego wilgotności, ale także wybranego programu czyszczenia.

  Konstrukcje nośne pod czyszczalnie

  Konstrukcje wsporcze, na których zamontowane są czyszczalnie, dzielimy ze względu na rodzaj czyszczalni oraz typ dodatkowego asortymentu. Nowością jest zadaszenie i zabudowanie ścian konstrukcji blachą trapezową. Konstrukcje są bardzo sztywne, wykonane z profili gorąco – walcowanych oraz zimnogiętych.

  Ze względu na rodzaj czyszczalni wyróżniamy:

 • Konstrukcja nośna pod czyszczalnie FEERUM 200
 • Konstrukcja nośna pod czyszczalnie FEERUM 150
 • Konstrukcja nośna pod czyszczalnie FEERUM 100
 • Konstrukcja nośna pod czyszczalnie FEERUM 75
 • Konstrukcja nośna pod czyszczalnie FEERUM 40
 • Konstrukcje nośne pod czyszczalnie innego typu, np. Marot

  Ze względu na typ dodatkowego asortymentu wyróżniamy:

 • Konstrukcję standardową
 • Konstrukcję z możliwością dostawienia zbiorników na zanieczyszczenia do 10 m³