Komunikaty prasowe

2018

Data Wyszczególnienie Pobierz
20.12.2018 KUKE UBEZPIECZY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KONTRAKTÓW UKRAIŃSKICH FEERUM Pobierz
29.11.2018 FEERUM – KOMUNIKAT - WYNIKI PO III KWARTALE 2018 Pobierz
25.09.2018 FEERUM – WZROST PRZYCHODÓW I ZYSKU NETTO W I POŁOWIE ROKU Pobierz
30.05.2018 FEERUM W I KW. 2018 ROKU ZWIĘKSZA SPRZEDAŻ, EKSPORT MOTOREM NAPĘDOWYM Pobierz


2017

Data Wyszczególnienie Pobierz
29.11.2017 FEERUM S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2017 ROKU: BLISKO 100% WZROST PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Pobierz
24.11.2017 UMOWA FEERUM S.A. NA BUDOWĘ KOMPLEKSÓW SILOSÓW ZBOŻOWYCH I OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH W TANZANII RATYFIKOWANA Pobierz
15.09.2017 FEERUM S.A. PO I PÓŁROCZU 2017 ROKU: DALSZA POPRAWA WYNIKÓW FINANSOWYCH Pobierz
22.05.2017 FEERUM S.A. PO I KWARTALE 2017 ROKU: ZNACZĄCA POPRAWA WYNIKÓW FINANSOWYCH Pobierz
12.05.2017 FEERUM S.A. PO 2016 ROKU: WYNIKI POD WPŁYWEM PRZESUNIĘCIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA UNIJNEGO DLA KLIENTÓW SPÓŁKI, OPTYMALIZACJA PROCESÓW ORGANIZACYJNYCH W FIRMIE ORAZ PODPISANIE ISTOTNEJ UMOWY W TANZANII Pobierz


2016

Data Wyszczególnienie Pobierz
02.12.2016 FEERUM S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2016 ROKU: WYNIKI FINANSOWE NADAL POD PRESJĄ PRZESUNIĘCIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA UNIJNEGO DLA KLIENTÓW SPÓŁKI, WYSOKI POTENCJALNY PORTFEL ZAMÓWIEŃ, TAKŻE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Pobierz
02.09.2016 FEERUM S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU: WYNIKI FINANSOWE POD PRESJĄ PRZESUNIĘCIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA UNIJNEGO DLA KLIENTÓW SPÓŁKI, INTENSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Pobierz
24.05.2016 FEERUM S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2016 ROKU: SŁABSZE WYNIKI FINANSOWE Z POWODU PRZESUNIĘCIA CZĘŚCI KONTRAKTÓW, ALE OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZBUDOWY PORTFELA ZAMÓWIEŃ Pobierz
23.03.2016 FEERUM SA PO 2015 ROKU: REKORDOWY POZIOM PRZYCHODÓW, BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE, ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Pobierz


2015

Data Wyszczególnienie Pobierz
18.11.2015 FEERUM SA PO TRZECH KWARTAŁACH  2015 ROKU: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE ORAZ WYSOKA DYNAMIKA ICH WZROSTU, ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Pobierz
12.08.2015 FEERUM SA PO I PÓŁROCZU 2015 ROKU: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE I REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM Pobierz
18.05.2015 FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ Pobierz


2014

Data Wyszczególnienie Pobierz
27.11.2014 FEERUM SA WYRÓŻNIONA PRZEZ FESE I KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Pobierz

18.11.2014 FEERUM SA PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: , REALIZACJA INWESTYCJI ZGODNIE Z PLANEM DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY

Pobierz

21.05.2014 FEERUM SA W I KWARTALE 2014: DOBRE, ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI WYNIKI FINANSOWE, PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA BIEŻACY I KOLEJNY ROK NA SATYSFAKCJONUJĄCYM POZIOMIE

Pobierz

19.03.2014 FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY

Pobierz


2013

Data Wyszczególnienie Pobierz
06.11.2013 FEERUM SA PO III KWARTAŁACH 2013: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE, ORAZ WYSOKI PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA BIEŻACY I KOLEJNY ROK Pobierz
21.10.2013 FEERUM PODWYŻSZA PROGNOZY NA 2013 ROK Pobierz
12.08.2013 FEERUM SA W I PÓŁROCZU 2013: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ PROGNOZ FINANSOWYCH Pobierz
22.05.2013 FEERUM SA PO I KWARTALE 2013 ROKU: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE ORAZ WYSOKI PORTFEL ZAMÓWIEŃ Pobierz
29.04.2013 FEERUM SA DOKONUJE PRZYDZIAŁU WSZYSTKICH AKCJI ZAOFEROWANYCH W OFERCIE PUBLICZNEJ Pobierz
24.04.2013 FEERUM USTALIŁO CENĘ AKCJI ORAZ OSTATECZNĄ LICZBĘ AKCJI OFEROWANYCH Pobierz
17.04.2013 PRZEDZIAŁ CENOWY AKCJI FEERUM S.A. ZOSTAŁ USTALONY Pobierz
04.04.2013 FEERUM S.A. PUBLIKUJE PROSPEKT I ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄ Pobierz
03.04.2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ZATWIERDZIŁA PROSPEKT EMISYJNY FEERUM S.A. Pobierz