Harmonogram oferty

DATA DZIAŁANIE
Do 16 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie Przedziału Cenowego
17 – 23 kwietnia 2013 r. do godz. 16.00 Budowanie Księgi Popytu
17 – 23 kwietnia 2013 r. do godz. 16.00 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
23 kwietnia 2013 r. lub około tej daty Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej wielkości transz
24 – 25 kwietnia 2013 r. do godz. 14.00 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
29 kwietnia 2013 r. lub około tej daty Planowany przydział Akcji Oferowanych
(„Dzień Przydziału”)
Zamknięcie Oferty