Przydatne linki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie www.gpw.pl
Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych www.seg.org.pl
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych www.sii.org.pl