Dokumenty korporacyjne

Dokumenty korporacyjne Pobierz
Informacja o stanie stosowana Dobrych Praktyk 2021 Pobierz
Polityka Wynagrodzeń FEERUM S.A. Pobierz
Regulamin Komitetu Audytu Pobierz
Regulamin WZA Pobierz
Regulamin RN Pobierz
Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego Pobierz
Regulamin Zarządu Pobierz
Reguła wyboru audytora Pobierz