Raporty bieżące

2018

Data Wyszczególnienie Pobierz
15.10.2018 RB 20/2018 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Pobierz
18.09.2018 RB 19/2018 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raport za I półrocze 2018 roku Pobierz
04.09.2018 RB 18/2018 - Zawarcie aneksów do umów kredytowych zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Pobierz
28.08.2018 RB 17/2018 - Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR Pobierz
Pobierz
Pobierz
06.08.2018 RB 16/2018 - Zawarcie aneksu do umowy o multilinię Pobierz
25.07.2018 RB 15/2018 KOREKTA - Korekta Raportu Bieżącego 15/2018 Zawarcie umowy kredytowej oraz aneksów do umów kredytowych Pobierz
20.07.2018 RB 15/2018 Zawarcie umowy kredytowej oraz aneksów do umów kredytowych Pobierz
19.07.2018 RB 14/2018 Potwierdzenie wypowiedzenia umowy z NCBiR dotyczącej dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego Pobierz
29.06.2018 RB 13/2018 Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości Pobierz
28.06.2018 RB 12/2018 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Pobierz
18.06.2018 RB 11/2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2018 roku Pobierz
Pobierz
18.06.2018 RB 10/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2018 roku Pobierz
Pobierz
22.05.2018 RB 09/2018 Zawarcie umowy faktoringowej Pobierz
22.05.2018 RB 08/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
Pobierz
21.05.2018 RB 07/2018 Wybór biegłego rewidenta Pobierz
21.05.2018 RB 06/2018 Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2017 Pobierz
30.04.2018 RB 05/2018 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Pobierz
23.04.2018 RB 04/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 Pobierz
26.02.2018 RB 03/2018 Otrzymanie zaliczki w ramach umowy o znaczącej wartości Pobierz
13.02.2018 RB 02/2018 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Pobierz
05.01.2018 RB 01/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Pobierz


2017

Data Wyszczególnienie Pobierz
22.12.2017 RB 37/2017 Otrzymanie zamówienia o znaczącej wartości Pobierz
08.12.2017 RB 36/2017 Zawarcie umów o znaczącej wartości Pobierz
01.12.2017 RB 35/2017 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Pobierz
24.11.2017 RB 34/2017 Akceptacja przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znaczącej umowy Pobierz
16.11.2017 RB 33/2017 Zawarcie z NCBiR umowy dotyczącej dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego Pobierz
07.11.2017 RB 32/2017 Zmiany w składzie Komitetu Audytu Pobierz
30.10.2017 RB 31/2017 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Pobierz
Pobierz
30.10.2017 RB 30/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 października 2017 roku Pobierz
Pobierz
30.10.2017 RB 29/2017 Uchwały podjęte prze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 października 2017 roku Pobierz
Pobierz
24.10.2017 RB 28/2017 Powołanie Komitetu Audytu  Pobierz
Pobierz
24.10.2017 RB 27/2017 Zmiana decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na prowadzenie przez Emitenta działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pobierz
17.10.2017 RB 26/2017 Zawarcie aneksów do umów kredytowych zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Pobierz
09.10.2017 RB 25/2017 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Pobierz
03.10.2017 RB 24/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. Pobierz
Pobierz
12.09.2017 RB 23/2017 z dnia 12.09.2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku  Pobierz
08.08.2017 RB 22/2017 z dnia 08.08.2017 KOREKTA II - Korekta Raportu Bieżącego Nr 22/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku Pobierz
Pobierz
27.06.2017 RB 22/2017 KOREKTA z dnia 27.06.2017 Korekta Raportu Bieżącego Nr 22/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku Pobierz
Pobierz
26.06.2017 RB 22/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku. Pobierz
Pobierz
26.06.2017 RB 21/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku. Pobierz
Pobierz
08.06.2017 RB 20/2017 Zawarcie aneksów do umów kredytowych Pobierz
29.05.2017 RB 19/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. Pobierz
Pobierz
26.05.2017 RB18/2017 Wybór biegłego rewidenta Pobierz
26.05.2017 RB17/2017 Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2016 Pobierz
18.05.2017 RB16/2017 Zawarcie aneksu do umowy o znaczącej wartości Pobierz
18.05.2017 RB15/2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2017 Pobierz
21.04.2017 RB14/2017 Zawarcie umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Pobierz
24.03.2017 RB13/2017 Umorzenie postępowania w sprawie o zapłatę z powództwa KROT-PLON Sp. z o.o. Pobierz
10.03.2017 RB12/2017 Stwierdzenie częściowej nieważności decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pobierz
06.03.2017 RB11/2017 Zawarcie umowy o znaczącej wartości Pobierz
06.03.2017 RB10/2017 Zawarcie umowy o znaczącej wartości Pobierz
03.03.2017 RB 9/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pobierz
Pobierz
03.03.2017 RB 8/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 marca 2017 roku Pobierz
Pobierz
02.03.2017 RB 7/2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Pobierz
Pobierz
06.02.2017 RB 6/2017 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Pobierz
13.01.2017 RB5/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku Pobierz
11.01.2017 RB4/2017 Zawarcie umowy oferowania akcji Pobierz
11.01.2017 RB 3/2017 Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Pobierz
Pobierz
Pobierz
10.01.2017 RB 2/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
Pobierz
10.01.2017 RB1/2017 Zawarcie umowy o znaczącej wartości Pobierz


2016

Data Wyszczególnienie Pobierz
22.12.2016 RB19/2016 Korekta raportu bieżącego Pobierz
22.12.2016 RB 19/2016 Zawarcie znaczącej umowy Pobierz
22.12.2016 RB 18/2016 Korekta raportu bieżącego nr 18/2016 Pobierz
22.12.2016 RB 18/2016 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR Pobierz
22.12.2016 RB 17/2016 Korekta raportu bieżącego nr 17/2016 Pobierz
22.12.2016 RB 17/2016 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR Pobierz
22.12.2016 RB 16/2016 Korekta raportu bieżącego nr 16/2016 Pobierz
22.12.2016 RB 16/2016 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR Pobierz
22.12.2016 RB 15/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta Pobierz
20.12.2016 RB 14/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta Pobierz
17.11.2016 RB 13/2016 Otrzymanie zamówień o znaczącej wartości Pobierz
10.11.2016 RB 12/2016 Uzyskanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego Pobierz
09.11.2016 RB 11/2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku Pobierz
28.08.2016 RB 10/2016 Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółkę. Pobierz
13.07.2016 RB 9/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w FEERUM S.A. Pobierz
01.07.2016 RB 8/2016 Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Pobierz
30.06.2016 RB 7/2016 Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 r Pobierz
30.06.2016 RB 6/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pobierz
Pobierz
30.06.2016 RB 5/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pobierz
Pobierz
02.06.2016 RB 4/2016 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał ZWZ oraz proponowaną zmianą Statutu Pobierz
Pobierz
02.06.2016 RB 3/2016 Wybór biegłego rewidenta Pobierz
30.05.2016 RB 2/2016 Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2015 Pobierz
01.02.2016 RB 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Pobierz


2015

Data Wyszczególnienie Pobierz
18.09.2015 RB 18/2015 Zawarcie znaczącej umowy - umowy pożyczki Pobierz
04.09.2015 RB 17/2015 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy Pobierz
13.08.2015 RB 16/2015 Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta Pobierz
13.08.2015 RB 15/2015 Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta Pobierz
10.08.2015 RB 14/2015 Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I półrocze 2015 Pobierz
03.07.2015 RB 13/2015 Zawarcie znaczącej umowy Pobierz
24.06.2015 RB 12/2015 Zawarcie znaczącej umowy Pobierz
19.06.2015 RB 11/2015 Zawarcie umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A., które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy Pobierz
17.06.2015 RB 10/2015 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
29.04.2015 RB 9/2015 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok Pobierz
29.04.2015 RB 8/2015 Wybór Zarządu FEERUM S.A. na kolejną kadencję Pobierz
29.04.2015 RB 7/2015 Wybór Rady Nadzorczej FEERUM S.A. na kolejną kadencję Pobierz
28.04.2015 RB 6/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pobierz
Pobierz
28.04.2015 RB 5/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pobierz
08.04.2015 RB 3/2015 Korekta raportu bieżącego nr 3/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
Pobierz
01.04.2015 RB 4/2015 Otrzymanie zamówienia o znacznej wartości Pobierz
31.03.2015 RB 3/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
Pobierz
13.03.2015 RB 2/2015 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2014 rok Pobierz
13.03.2015 RB 1/2015/Korekta raportu bieżącego nr 1/2015 Pobierz
28.01.2015 RB 1/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku Pobierz


2014

Data Wyszczególnienie Pobierz
17.12.2014 RB 40/2014 Zawarcie znaczącej umowy Pobierz
05.12.2014 RB 39/2014 Odwołanie Członka Zarządu Pobierz
29.04.2015 RB 38/2014 Powołanie członka Rady Nadzorczej Feerum S.A. Pobierz
26.11.2014 RB 37/2014 Lista akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Pobierz
Pobierz
26.11.2014 RB 36/2014 Treść uchwał NWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 26 listopada 2014 r. Pobierz
Pobierz
26.11.2014 RB 35/2014 Zawarcie znaczącej umowy Pobierz
20.11.2014 RB 34/2014 Zawarcie znaczącej umowy Pobierz
17.11.2014 RB 33/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
Pobierz
30.10.2014 RB 32/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Pobierz
28.10.2014 RB 31/2014 Zawezwanie do próby ugodowej przez KROT-PLON Sp. z o.o. Pobierz
17.10.2014 RB 30/2014 Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Pobierz
21.08.2014 RB 29/2014 Umowa znacząca FEERUM S.A. z NCBiR Pobierz
20.06.2014 RB 28/2014 Umowa znacząca FEERUM S.A. z PARP Pobierz
20.06.2014 RB 27/2014 Zawarcie znaczącej umowy Pobierz
18.06.2014 RB 26/2014 Zawarcie znaczącej umowy Pobierz
18.06.2014 RB 25/2014 Informacja poufna - udzielenie zezwolenia na działalność Spółki na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pobierz
13.06.2014 RB 24/2014 Rejestracja połączenia Emitenta z innymi podmiotami Pobierz
15.05.2014 RB 23/2014 Informacja poufna - projekt Spółki Zintegrowany kompleks magazynowo-suszarniczy oparty na opatentowanym rozwiązaniu rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Pobierz
08.05.2014 RB 22/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 06.05.2014 r. Pobierz
Pobierz
06.05.2014 RB 21/2014 Treść uchwał NWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 06.05.2014  Pobierz
Pobierz
06.05.2014 RB 20/2014 Stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia spółek Pobierz
03.05.2014 RB 19/2014 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Pobierz
17.04.2014 RB 18/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 16.04.2014r. Pobierz
Pobierz
16.04.2014 RB 17/2014 Treść uchwał ZWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 16.04.2014 Pobierz
Pobierz
09.04.2014 RB 16/2014 Informacja poufna - projekt Spółki "Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych" rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Pobierz
03.04.2014 RB 15/2014 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Pobierz
03.04.2014 RB 14/2014 Projekty uchwał walnego zgromadzenia Pobierz
03.04.2014 RB 13/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
03.04.2014 RB 12/2014 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Pobierz
Pobierz

20.03.2014 RB 11/2014 Projekty uchwał walnego zgromadzenia Pobierz
20.03.2014 RB 10/2014 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
18.03.2014 RB 09/2014  Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
18.03.2014 RB 08/2014 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
25.02.2014 RB 07/2014 Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok Pobierz
06.02.2014 RB 06/2014 Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczny głosów w Spółce Pobierz
15.01.2014 RB 05/2014 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
14.01.2014 RB 04/2014 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
14.01.2014 RB 03/2014 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
14.01.2014 RB 02/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku Pobierz
14.01.2014 RB 01/2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku Pobierz


2013

Data Wyszczególnienie Pobierz
13.12.2013 RB 43/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
13.12.2013 RB 42/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
30.10.2013 RB 41/2013 Zawarcie znaczącej umowy Pobierz
29.10.2013 RB 40/2013 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2013 Pobierz
25.10.2013 RB 39/2013 Zawarcie znaczącej umowy Pobierz
22.10.2013 RB 38/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
21.10.2013 RB 37/2013 Zmiana prognozy na rok 2013 Pobierz
26.08.2013 RB 36/2013 Zawarcie umów znaczących z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Pobierz
06.08.2013 RB 35/2013 Zmiana terminu przekazywania raportu półrocznego za 2013 rok Pobierz
26.07.2013 RB 34/2013 Zawarcie umowy znaczącej z BNP Paribas S.A. Pobierz
22.07.2013 RB 33/2013 Odwołanie i Powołanie osób nadzorujących Feerum S.A. Pobierz
22.07.2013 RB 32/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 22.07.2013 r. Pobierz
Pobierz
22.07.2013 RB 31/2013 Treść uchwał ZWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 22.07.2013 r. Pobierz
Pobierz
03.07.2013 RB 30/2013 Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta Pobierz
26.06.2013 RB 29/2013 Projekty uchwał walnego zgromadzenia Pobierz
Pobierz
26.06.2013 RB 28/2013 Zwołanie walnego zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
25.06.2013 RB 27/2013 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
18.06.2013 RB 26/2013 Zawarcie umowy z animatorem emitenta Pobierz
18.06.2013 RB 25/2013 Animator rynku dla akcji spółki FEERUM Pobierz
10.06.2013 RB 24/2013 Projekty uchwał walnego zgromadzenia Pobierz
Pobierz
06.06.2013 RB 23/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
03.06.2013 RB 22/2013 Zmiana stanu posiadanych akcji emitenta Pobierz
29.05.2013 RB 21/2013 Zwołanie walnego zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
28.05.2013 RB 20/2013 Rejestracja akcji w KDPW Pobierz
23.05.2013 RB 19/2013 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji FEERUM S.A. i ustalenie pierwszego dnia notowań oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E Pobierz
23.05.2013 RB 18/2013 Rejestracja akcji w KDPW Pobierz
23.05.2013 RB 17/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
23.05.2013 RB 16/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
22.05.2013 RB 15/2013 Prognoza na rok 2013 Pobierz
21.05.2013 RB 14/2013 Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta Pobierz
21.05.2013 RB 13/2013 Umowa znacząca FEERUM S.A. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Pobierz
20.05.2013 RB 12/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
20.05.2013 RB 11/2013 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz
20.05.2013 RB 10/2013 Zmiana stanu posiadanych akcji emitenta Pobierz
16.05.2013 RB 9/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Pobierz
15.05.2013 RB 8/2013 Umowa znacząca FEERUM S.A. z KAZEX-PLUS Andrzej Bajor Pobierz
14.05.2013 RB 7/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w2013 roku Pobierz
14.05.2013 RB 6/2013 Udzielenie prokury łącznej Pobierz
09.05.2013 RB 5/2013 Rejestracja PDA w KDPW Pobierz
09.05.2013 RB 4/2013 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Feerum S.A. i ustalenie pierwszego dnia notowań Pobierz
09.05.2013 RB 3/2013 Zakończenie oferty publicznej akcji Feerum S.A. Pobierz
08.05.2013 RB 2/2013 Dopuszczenie akcji Feerum S.A. do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Pobierz
08.05.2013 RB 1/2013 Przystąpienie do systemu ESPI Pobierz