Raporty kwartalne


2020

Data Wyszczególnienie Pobierz
30.06.2020 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku Pobierz


2019

Data Wyszczególnienie Pobierz
29.11.2019 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartały 2019 roku Pobierz
30.05.2019 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku Pobierz


2018

Data Wyszczególnienie Pobierz
29.11.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartały 2018 roku Pobierz
30.05.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku Pobierz


2017

Data Wyszczególnienie Pobierz
29.11.2017 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartały 2017 roku Pobierz
22.05.2017 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku Pobierz


2016

Data Wyszczególnienie Pobierz
29.11.2016 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku Pobierz
16.05.2016 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku Pobierz


2015

Data Wyszczególnienie Pobierz
16.11.2015 Raport kwartalny za III kwartały 2015 Pobierz
15.05.2015 Raport kwartalny za I kwartał 2015 Pobierz


2014

Data Wyszczególnienie Pobierz
14.11.2014 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014

Pobierz

15.05.2014 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014

Pobierz


2013

Data Wyszczególnienie Pobierz
06.11.2013 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013

Pobierz

15.05.2013 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013

Pobierz