Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe FEERUM przedstawia poniższa tabela:

mln PLN 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży 90,6 65,4 109,3
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 13,6 7,1 9,5
EBITDA 16,5 11,5 16,5
Zysk netto 12,0 6,9 8,9


Poniżej dane archwialne.

mln PLN 2010 2011 2012 Zmiana 2011/2012
Przychody netto ze sprzedaży 34,9 51,2 55,6 +8,6%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 5,6 4,1 9,2 +124,4%
EBITDA 7,6 6,5 11,8 +81,5%
Zysk netto 4,0 3,1 8,1 +161,3%

Źródło: Zaudytowane sprawozdania finansowe 2010-2012.