21 czerwca 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 czerwca 2021  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu  
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2020 Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 Pobierz
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2020 Feerum S.A. Pobierz
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 Grupy Kapitałowej Feerum. Pobierz
6. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020 Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do rozliczenia straty Spółki za rok obrotowy 2020 Pobierz
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020 Pobierz
10. Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


31 sierpnia 2020 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu  
1. Polityka wynagrodzeń Feerum S.A Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


29 czerwca 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu  
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2019 Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 Pobierz
4. Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019 Feerum S.A. Pobierz
5. Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 Grupy Kapitałowej Feerum. Pobierz
6. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2019. Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


10 czerwca 2019 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu  
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2018 Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 Pobierz
4. Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018 Feerum S.A. Pobierz
5. Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Grupy Kapitałowej Feerum. Pobierz
6. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2018. Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 Pobierz
Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


18 czerwca 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 czerwca 2018  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu  
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2017 Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 Pobierz
3. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 Pobierz
4. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 Pobierz
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2017 Pobierz
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


30 października 2017 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 października 2017  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


26 czerwca 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 czerwca 2017  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu  
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2016 Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. oraz Grupy Kapitałowej Feerum za rok obrotowy 2016 Pobierz
4. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2016 Pobierz
Pobierz
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 Pobierz
Pobierz
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Pobierz
7. Rekomendacje Zarządu co do rozliczenia straty Spółki za rok obrotowy 2016 Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


06 luty 2017 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 06 lutego 2017  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
5. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenia prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F Pobierz
6. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenia prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


30 czerwca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2016  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu  
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2015 Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 Pobierz
3. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 Pobierz
4. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 Pobierz
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2015 Pobierz
Pobierz
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 Pobierz
Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


28 kwietnia 2015 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 kwietnia 2015  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


26 listopada 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 listopada 2014  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


6 maja 2014 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 06 maja 2014  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu  
1. Plan połączenia Pobierz
2. Sprawozdanie finansowe Feerum S.A. 2009-2011 Pobierz
3. Roczne jednostkowe sprawozdanie Feerum  za rok 2012 Pobierz
4. Roczne jednostkowe sprawozdanie Feerum za rok 2013 Pobierz
5. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu Feerum za rok 2012 Pobierz
6. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu Feerum za rok 2013 Pobierz
7. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2012 Pobierz
8. Raport z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2013 Pobierz
9. Sprawozdanie finansowe Feer – Pol za rok 2012 Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


16 kwietnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 kwietnia 2014  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu  
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2013 Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku Pobierz
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku Pobierz
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2013 Pobierz
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


22 lipca 2013 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lipca 2013  
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
2. Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Feerum S.A. Pobierz
3. Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Feerum S.A. Pobierz
   
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 lipca 2013  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu  
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2012 Pobierz
2. Skonsolodowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku Pobierz
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku Pobierz
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2012 Pobierz
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


28 czerwca 2013 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (odwołane)

Wyszczególnienie Pobierz
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.  
1. Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
   
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2013  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
5. Odwołanie WZA  
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu  
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2012 Pobierz
2. Skonsolodowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku Pobierz
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku Pobierz
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2012 Pobierz
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz