O cyklu porcjowym (PG)


Ekonomiczny wybór

Suszarnia PG to idealna propozycja dla małych gospodarstw rolnych. W połączeniu z urządzeniem zasypująco – wyładowczym uzyskujemy gotowe rozwiązanie bez dodatkowych kosztów. Konstrukcja wysypu pozwala na bezpośredni zasyp podnośnika kubełkowego bez konieczności przeprowadzenia kosztownych prac fundamentowych. Całość mieści się na płycie fundamentowej o gabarytach już od 4,4 m², jednak należy zawsze brać pod uwagę warunki gruntowe.

Suszarnie o cyklu porcjowym przeznaczone są do suszenia wszystkich rodzajów zbóż, w tym kukurydzy. Wykonane są z wysokiej jakości blachy ocynkowanej. Pojemność zasypowa suszarni wynosi 13 ton.

Suszarnie dzięki ociepleniu kolumny oraz odpowiedniej budowie uzyskują wysokie wskaźniki wydajności przy niskim zużyciu paliwa. Przemyślana budowa urządzenia ułatwia ponadto odparowanie wilgoci oraz ogranicza wyciąganie na zewnątrz pyłów i drobnych cząstek.

W suszarniach FEERUM stosujemy system monitorowania temperatur, który umożliwia stały podgląd parametrów ziarna. Intuicyjny panel automatycznego sterowania, dostępny przez internet, również na tablecie czy smartfonie, pozwala za sprawą kilku kliknięć zmienić ustawienia urządzenia.

Wyróżniamy 3 standardowe typy suszarni PG:

PGG – opalana gazem ziemnym lub płynnym
PGO – opalana olejem opałowym lekkim bez wymiennika ciepła (wysuszony w niej materiał nie może być używany w przemyśle spożywczym)
PGOw – opalana olejem opałowym lekkim z wymiennikiem ciepła

Standardowe wyposażenie suszarni PG Dodatkowe wyposażenie suszarni PG
1. Wysyp suszarni z systemem kołyskowym z napędem elektrycznym 16. Podest spoczynkowy nad buforem suszarni
2. Wentylator osiowy wyciągowy 17. Podesty obsługowe do wysypu suszarni
3. Bufor zasypowy z czujnikami napełnienia MIN i MAX  
4. Kolumna zasypowa z daszkami wlotowymi i wylotowymi  
5. Klapy zamykające wentylator  
6. Palnik  
7. Kanał palnika  
8. Kanał mieszania gorącego powietrza  
9. Kanał wylotowy wilgotnego powietrza  
10. Włazy obsługowe i bezpieczeństwa  
11. Słupy nośne suszarni  
12. System komunikacji podstawowy  
13. Pobieracz prób wraz z zasuwą ręczną przy wysypie  
14. Komplet łączników  
15. Komplet kotew mocujących