Projekty zakończone

FEERUM S.A. zrealizowało projekt pt. „Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania” w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: 1.4. Wsparcie projektów celowych. Łączna wartość projektu netto wynosi 7.364 tys. zł, a kwota dotacji 4.063 tys. zł. Projekt rozpoczął się 08.05.2012 roku i trwał do 31.12.2014 roku.

Wyszczególnienie Data Dane projektu
Dane badawcze projektu 19/02/2016 pobierz

Zapytania ofertowe

Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne
Audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych 03/10/2014 pobierz pobierz pobierz
pobierz
Blacha w kręgach 02/09/2014 pobierz pobierz  
Wyposażenie w zakresie automatyki 23/08/2013 pobierz pobierz
pobierz
 
Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylenia 18/06/2013 pobierz pobierz  
Budowa fundamentów 30/04/2013 pobierz pobierz pobierz
Blacha ocynkowana w kręgach 28/03/2013 pobierz pobierz  
Blacha ocynkowana 21/01/2013 pobierz pobierz  


FEERUM S.A. ubiegało się o dofinansowanie projektu pt. Zintegrowany kompleks magazynowo-suszarniczy oparty na opatentowanym rozwiązaniu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie: 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Łączna wartość projektu netto wynosi 13.840 tys. zł. Planowany okres realizacji projektu 19.12.2013 – 30.06.2015r.

Zapytania ofertowe

Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne
Linia do walcowania profili 09/09/2014 pobierz pobierz ZMIANA - termin składania ofert został przedłużony do dnia 25.09.2014 r.
Oprogramowanie typu CADMAN P 22/07/2014 pobierz pobierz  
System zrobotyzowanej obsługi gniazda prasy krawędziowej – 2M 18/07/2014 pobierz pobierz  
System zrobotyzowanej obsługi gniazda prasy krawędziowej – 3M 18/07/2014 pobierz pobierz  
System zrobotyzowanej obsługi wykrawarki młoteczkowej 18/07/2014 pobierz pobierz  
Oprogramowanie typu SolidWorks 17/06/2014 pobierz pobierz  
Automaty spawalniczy 13/05/2014 pobierz pobierz pobierz
Automat spawalniczy 08/04/2014

Anulowano
07/05/2014
pobierz pobierz pobierz


Zapytania ofertowe

FEERUM S.A. zrealizowało  projekt pt. Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: 1.4. Wsparcie projektów celowych. Łączna wartość projektu netto wynosi 8.057,6 tys. zł, a kwota dotacji 4.516,5 tys. zł. Projekt rozpoczął się 10.02.2014r. roku i trwał  do 31.12.2015 roku.

Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne
Dostawa okablowania 08/10/2015 pobierz pobierz pobierz
Blacha ocynkowana w kręgach 3 08/10/2015 pobierz pobierz  
Blacha ocynkowana w kręgach 05/10/2015 pobierz pobierz  
Stal 01/09/2015 pobierz pobierz  
Elementy automatyki – czujniki napełnienia 28/08/2015 pobierz pobierz  
Elementy automatyki – softstarty 28/08/2015 pobierz pobierz  
Elementy automatyki – falowniki 28/08/2015

Anulowano
w dniu 30/09/2015
pobierz pobierz  
Elementy automatyki – silniki 28/08/2015 pobierz pobierz  
Audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych 21/07/2015 pobierz pobierz

pobierz
pobierz

Wiotki płaszcz 07/07/2015 pobierz pobierz pobierz

2015-07-14
AKTUALIZACJA FORMULARZA KLAUZULI POUFNOŚCI
Tensometry 03/06/2015 pobierz pobierz  
Czujniki ciśnienia do pomiaru parcia materiału sypkiego w silosie 26/02/2015 pobierz pobierz  
Blacha w kręgach 02/09/2014 pobierz pobierz  
Usługi projektowe 03/02/2014 pobierz pobierz  
Usługi badawcze II 30/01/2014 pobierz pobierz  
Usługi badawcze I 30/01/2014 pobierz pobierz  


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
Działanie 1.1.C

„Rozbudowa działu B+R szansą na rozwój działalności badawczo-rozwojowej Spółki Feerum S.A.” Niniejszym pragniemy poinformować, iż 30 czerwca 2014 r. została zakończona realizacja projektu pt. Rozbudowa działu B+R szansą na rozwój działalności badawczo-rozwojowej Spółki Feerum S.A. Na jego realizację Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 407 656,00 PLN.  Dotacja pozwoliła m.in. na zakup 63 środków trwałych, które zostaną wykorzystane do opracowywania innowacji produktowych. Nowe rozwiązania będą wdrażane do własnej działalności gospodarczej Spółki, przez co wzrośnie jej konkurencyjność na rynku krajowym oraz zagranicznym. Ponadto w ramach projektu zostały utworzone 3 nowe miejsca pracy. Kluczowe informacje: Okres realizacji: 1.01.2013-30.06.2014 r.
Wartość wydatków kwalifikowanych: 815 312,00 PLN Dofinansowanie: 407 656,00 PLN

Zapytania ofertowe

Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Drukarka 3D 20/02/2014 pobierz pobierz   pobierz
Maszyna wytrzymałościowa i uniwersalny twardościomierz 18/02/2014 pobierz pobierz   pobierz
Oprogramowanie typu SolidWorks 20/11/2013 pobierz pobierz   pobierz
Specjalistyczne stacje robocze z oprogramowaniem dla pracowników B+R 14/11/2013 pobierz pobierz   pobierz
Uniwersalna hydrauliczna maszyna wytrzymałościowa 06/11/2013 pobierz -
anulowane
pobierz    
Twardościomierz uniwersalny 06/11/2013 pobierz -
anulowane
pobierz    
Drukarki i kserokopiarki 23/10/2013 pobierz pobierz   pobierz
UPS 23/10/2013 pobierz pobierz   pobierz
Ploter 23/10/2013 pobierz pobierz   pobierz
Stacje robocze typu IronCad wraz z oprogramowaniem 23/10/2013 pobierz pobierz   pobierz
Stacje robocze typu Autodesk Inwentor 23/10/2013 pobierz pobierz   pobierz
Macierz dysku 09/10/2013 pobierz pobierz   pobierz
Infrastruktura
– zakup sprzętu
03/09/2013 pobierz pobierz   pobierz
Oprogramowanie typu Autodesk Inventor 2013 SLM Przetarg anulowany
od dnia 03/06/2013

26/04/2013
pobierz pobierz    
Stacje robocze typu Autodesk Inwentor 22/02/2013 pobierz pobierz   pobierz
Oprogramowanie IronCad
– 2 przetarg
05/02/2013 pobierz pobierz   pobierz
Serwer plików 01/02/2013 pobierz pobierz   pobierz
Stacje robocze typu IronCad wraz z oprogramowaniem 01/02/2013 pobierz pobierz   pobierz
Oprogramowania typu Autodesk Robot Structural Analysis 2013 i RM–WIN Statyka układów płaskich 01/02/2013 pobierz pobierz   pobierz
pobierz

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2

„Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy Feerum S.A. i firmami partnerskimi” Z dniem 31 października 2014 roku Spółka Feerum S.A. zakończyła z pełnym sukcesem realizację projektu pt. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy firmą Feerum S.A. i firmami partnerskimi. Wdrożony innowacyjny system B2B obejmuje następujące procesy biznesowe:

• proces wymiany cenników towarów pomiędzy Feerum S.A. a Partnerami;
• proces składania zamówień na surowce i półprodukty;
• proces wymiany dokumentów handlowych między współpracującymi firmami;
• proces wystawiania i wymiany dokumentów magazynowych;
• proces obsługi zgłoszeń reklamacyjnych;
• proces uwierzytelniania dokumentów handlowych za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Wszystkie firmy, które zostały objęte innowacyjny, systemem B2B wykorzystują w ramach systemu bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym oraz realizują Elektroniczną Wymianę Danych w standardzie EDI. Kluczowe informacje: Okres realizacji: 1.02.2013-31.10.2014 r. Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 704 669,72 PLN Dofinansowanie: 849 259,86 PLN

Zapytania ofertowe

Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne
Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego proces sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy firmą Feerum S.A. i firmami partnerskimi 13/06/2013 pobierz pobierz pobierz
pobierz
Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego proces sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy firmą Feerum S.A. i firmami partnerskimi 07/06/2013

Anulowano
10/06/2013
     

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.6

„Wdrożenie opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych” Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż w dniu 31 grudnia 2014 roku Feerum S.A. zakończyła realizację projektu pt. Wdrożenie opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych. W ramach projektu Spółka wybudowała halę produkcyjną oraz zakupiła nowoczesny park maszynowy. Nowe środki trwałe pozwoliły na uruchomienie produkcji innowacyjnej energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła. Nowy produkt wdrożony w ramach projektu charakteryzuje się nowymi funkcjonalnościami i cechami, dzięki którym znacząco wyróżnia się na tle najlepszych produktów dostępnych obecnie na rynku światowym. Kluczowe informacje: Okres realizacji: 1.10.2012-31.12.2014 r.

Zapytania ofertowe

Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne
Regały magazynowe – etap 4 12/08/2014 pobierz pobierz załącznik nr 1
załącznik nr 2 załącznik nr 3
Regały magazynowe przystosowane do magazynowania kręgów blachy 11/02/2014 pobierz pobierz pobierz
Zwijarka do profili wraz z oprzyrządowaniem 23/01/2014 pobierz pobierz pobierz
System zrobotyzowanej obsługi 22/01/2014 pobierz pobierz  
Wypalarka plazmowa

19/12/2013

(korekta 07.01.2014)

pobierz

pobierz
- anulowane
pobierz  
Regały magazynowe - etap 3 06/12/2013 pobierz pobierz  
Wielofunkcyjne centrum frezarsko-tokarskie CNC 21/11/2013 pobierz pobierz  
Regały magazynowe - etap 2 04/11/2013 pobierz pobierz  
Wypalarka plazmowa Anulowane
18/12/2013
pobierz pobierz  
Prasa mimośrodowa z oprzyrządowaniem 25/10/2013 pobierz pobierz  
Przecinarka taśmowa wraz z oprzyrządowaniem 25/10/2013 pobierz pobierz  
Regały magazynowe 27/09/2013 pobierz pobierz pobierz
Wykrawarka młoteczkowa 31/07/2013 pobierz pobierz  
Prasa krawędziowa 2 m 31/07/2013 pobierz pobierz  
Prasa krawędziowa 4 m 31/07/2013 pobierz pobierz  
Nowe wózki widłowe boczne 4-kierunkowe wysokiego składowania - 2 szt 10/06/2013 pobierz pobierz  
Regały magazynowe przystosowane do magazynowania kręgów blachy 07/06/2013 pobierz pobierz  
Nowe wózki widłowe czołowe zasilane gazem LPG - 1 szt 07/06/2013 pobierz pobierz  
Nowe wózki widłowe czołowe zasilane gazem LPG - 3 szt 07/06/2013 pobierz pobierz  
Wózki widłowe 10/04/2013

Aktualizacja
18/04/2013

Anulowano
17/05/2013
pobierz pobierz  
Budowa hali 05/04/2013 pobierz pobierz pobierz
Prasa krawędziowa 10/01/2013 pobierz pobierz