Контакт

SIEDZIBA FIRMY

FEERUM S.A.

ul. Okrzei 6 59-225 Chojnów tel./fax 76 81-96-738, tel./fax 76 81-88-485 tel. 76 81-81-273, tel. 76 81-81-262

Sekretariat

tel./fax 76 81-88-485 tel./fax 76 81-96-738 sekretariat@feerum.pl

Biuro Zarządu

tel. 76 745-06-31 biurozarzadu@feerum.pl

Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Numer KRS: 0000280189 Kapitał zakładowy: 33.382.706,00 PLN Wartość uiszczonych wkładów: 33.382.706,00 PLN

DLA MEDIÓW

Natalia Rzucidło tel. 603-900-660 marketing@feerum.pl

Monika Pietraszek tel. 501-183-386 monika.pietraszek@mplusg.com.pl

...
...
Tomasz Wojtala tel. 519-540-456 serwis@feerum.plJacek Wardzyk tel. 609-660-657 wardzyk@feerum.pl