Ochrona i bezpieczeństwo ziarna

Naszą misją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które zapewniają najlepszą pielęgnację, ochronę i bezpieczeństwo przechowywanego ziarna. Zapewniamy realizację prawa do właściwej żywności i osiągania odpowiednich dochodów zrównoważonego rolnictwa.

Celem FEERUM jest osiągnięcie pozycji lidera innowacji, skuteczności i efektywności w dziedzinie pielęgnacji, ochrony i bezpieczeństwa przechowywanego ziarna, zapewniając prawo do właściwej żywności i osiągania odpowiednich dochodów zrównoważonego rolnictwa.

PRODUKTY

REALIZACJE

SERWIS


REFERENCJE

AKTUALNOŚCIPoprawa wyników FEERUM w 2017


Istotna poprawa wyników jest m.in. efektem rozstrzygnięcia szeregu wniosków o dofinansowanie unijne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co przełożyło się na podpisanie nowych umów przez Feerum S.A. jak również rozwoju sprzedaży zagranicznej.Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,5 mln zł.
Czytaj więcej...

Ruszyły inwestycje FEERUM w Tanzanii


W obecności premiera, ministra i wiceminister rolnictwa Tanzanii oraz przedstawiciela Światowego Programu Żywnościowego nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego na placu budowy w Dodomie. FEERUM wybuduje łącznie pięć kompleksów silosów zbożowych i magazyny (oraz zrewitalizuje już istniejące).
Czytaj więcej...

FEERUM wykonawcą obiektu w Bledzewie


FEERUM zakończyło ostatni etap budowy obiektu o pojemności ponad 9 000 tysięcy ton ziarna dla firmy AGRO – Bledzew. Kompleks suszarniczo – magazynowy obejmuje 8 silosów płaskodennych, 2 silosy lejowe, suszarnię, czyszczalnię, silos spedycyjny, wiatę z koszem przyjęciowym przejezdnym oraz transporty.
Czytaj więcej...

NAGRODY I CERTYFIKATY