Strategia rozwoju

Strategicznym celem Feerum S.A. jest uzyskanie pozycji lidera innowacji, skuteczności i efektywności w dziedzinie pielęgnacji, ochrony i bezpieczeństwa przechowywanego ziarna, zapewniając prawo do właściwej żywności i osiągania odpowiednich dochodów zrównoważonego rolnictwa.

Realizację strategii FEERUM wspierają programy inwestycji w nowoczesne technologie oraz rozbudowę bazy produkcyjnej, a także wzmocnienia sieci sprzedaży i działu projektowego oraz intensyfikacji działań sprzedażowych na rynkach zagranicznych.

Na uzyskanie pozycji lidera innowacji w dziedzinie najlepszego przechowywania ziarna pracuje Centrum Badawczo-Rozwojowe Spółki. Nasz wysiłek kierujemy w stronę projektowania innowacyjnych rozwiązań, których celem jest przede wszystkim:

  • dalsza poprawa jakości przechowywanego ziarna i jego wartości odżywczych
  • zmniejszenie zapotrzebowania naszych kompleksów na energię
  • zwiększenie ich sprawności, bezawaryjności i wydajności
  • zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie towarzyszącego procesowi hałasu i zapylenia
  • dalsza automatyzacja procesów
  • zmniejszenie kosztów produkcji
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji

Spółka zamierza umacniać swoją pozycję na rynku krajowym i na wybranych rynkach międzynarodowych. Strategiczne znaczenie ma dla FEERUM S.A. rynek ukraiński oraz rynki afrykańskie (głównie rejonu Afryki Subsaharyjskiej).