Dla mediów

2023

DataWyszczególnieniePobierz
28.04.2023FEERUM SA – WYNIKI ZA 2022Pobierz

2022

DataWyszczególnieniePobierz
02.05.2022FEERUM SA – WYNIKI ZA 2021Pobierz

2021

DataWyszczególnieniePobierz
31.05.2021FEERUM PO I KW. 2021 ROKU – SOLIDNY PORTFEL ZAMÓWIEŃ I DOBRE PERSPKTYWY KOLEJNYCH OKRESÓWPobierz
30.04.2021FEERUM SA – WYNIKI ZA 2020Pobierz

2020

DataWyszczególnieniePobierz
30.11.2020SOLIDNE PRZYCHODY PO TRZECH KWARTAŁACH 2020 RPobierz
30.09.2020FEERUM S.A. PO I POŁOWIE 2020 ROKUPobierz
30.06.2020FEERUM PO I KW. 2020 ROKU – WZROST SPRZEDAŻY I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWEPobierz
25.06.2020KOMENTARZ FEERUM S.A. W SPRAWIE ZMIAN KONTRAKTÓW Z EPICENTR K LLCPobierz
19.05.2020FEERUM PO 2019 ROKU – NAJLEPSZE WYNIKI W HISTORII SPÓŁKIPobierz

2019

DataWyszczególnieniePobierz
23.12.2019FEERUM – KOMUNIKAT – FEERUM S.A. PODPISUJE Z KUKE UMOWĘ DOTYCZĄCĄ UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KONTRAKTÓW UKRAIŃSKICH SPÓŁKI O WARTOŚCI 38 MLN EUROPobierz
23.12.2019FEERUM – KOMUNIKAT – FEERUM S.A. PODPISUJE Z KUKE UMOWĘ DOTYCZĄCĄ UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KONTRAKTÓW UKRAIŃSKICH SPÓŁKI O WARTOŚCI 38 MLN EUROPobierz
29.11.2019FEERUM – KOMUNIKAT – WYNIKI PO III KWARTALE 2019Pobierz
26.09.2019FEERUM PO I POŁOWIE 2019 ROKU – ZNACZĄCA POPRAWA WYNIKÓW, PLANOWA REALIZACJA KONTRAKTÓW NA UKRAINIE ORAZ W TANZANIIPobierz

2018

DataWyszczególnieniePobierz
20.12.2018KUKE UBEZPIECZY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KONTRAKTÓW UKRAIŃSKICH FEERUMPobierz
29.11.2018FEERUM – KOMUNIKAT – WYNIKI PO III KWARTALE 2018Pobierz
25.09.2018FEERUM – WZROST PRZYCHODÓW I ZYSKU NETTO W I POŁOWIE ROKUPobierz
30.05.2018FEERUM W I KW. 2018 ROKU ZWIĘKSZA SPRZEDAŻ, EKSPORT MOTOREM NAPĘDOWYMPobierz

2017

DataWyszczególnieniePobierz
29.11.2017FEERUM S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2017 ROKU: BLISKO 100% WZROST PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻYPobierz
24.11.2017UMOWA FEERUM S.A. NA BUDOWĘ KOMPLEKSÓW SILOSÓW ZBOŻOWYCH I OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH W TANZANII RATYFIKOWANAPobierz
15.09.2017FEERUM S.A. PO I PÓŁROCZU 2017 ROKU: DALSZA POPRAWA WYNIKÓW FINANSOWYCHPobierz
22.05.2017FEERUM S.A. PO I KWARTALE 2017 ROKU: ZNACZĄCA POPRAWA WYNIKÓW FINANSOWYCHPobierz
12.05.2017FEERUM S.A. PO 2016 ROKU: WYNIKI POD WPŁYWEM PRZESUNIĘCIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA UNIJNEGO DLA KLIENTÓW SPÓŁKI, OPTYMALIZACJA PROCESÓW ORGANIZACYJNYCH W FIRMIE ORAZ PODPISANIE ISTOTNEJ UMOWY W TANZANII

2016

DataWyszczególnieniePobierz
02.12.2016FEERUM S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2016 ROKU: WYNIKI FINANSOWE NADAL POD PRESJĄ PRZESUNIĘCIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA UNIJNEGO DLA KLIENTÓW SPÓŁKI, WYSOKI POTENCJALNY PORTFEL ZAMÓWIEŃ, TAKŻE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCHPobierz
02.09.2016FEERUM S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU: WYNIKI FINANSOWE POD PRESJĄ PRZESUNIĘCIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA UNIJNEGO DLA KLIENTÓW SPÓŁKI, INTENSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCHPobierz
24.05.2016FEERUM S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2016 ROKU: SŁABSZE WYNIKI FINANSOWE Z POWODU PRZESUNIĘCIA CZĘŚCI KONTRAKTÓW, ALE OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZBUDOWY PORTFELA ZAMÓWIEŃPobierz
23.03.2016FEERUM SA PO 2015 ROKU: REKORDOWY POZIOM PRZYCHODÓW, BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE, ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻYPobierz

2015

DataWyszczególnieniePobierz
18.11.2015FEERUM SA PO TRZECH KWARTAŁACH  2015 ROKU: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE ORAZ WYSOKA DYNAMIKA ICH WZROSTU, ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻYPobierz
12.08.2015FEERUM SA PO I PÓŁROCZU 2015 ROKU: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE I REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEMPobierz
18.05.2015FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJPobierz

2014

DataWyszczególnieniePobierz
27.11.2014FEERUM SA WYRÓŻNIONA PRZEZ FESE I KOMISJĘ EUROPEJSKĄPobierz
18.11.2014FEERUM SA PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: , REALIZACJA INWESTYCJI ZGODNIE Z PLANEM DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESYPobierz
21.05.2014FEERUM SA W I KWARTALE 2014: DOBRE, ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI WYNIKI FINANSOWE, PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA BIEŻACY I KOLEJNY ROK NA SATYSFAKCJONUJĄCYM POZIOMIEPobierz
19.03.2014FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESYPobierz

2013

DataWyszczególnieniePobierz
06.11.2013FEERUM SA PO III KWARTAŁACH 2013: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE, ORAZ WYSOKI PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA BIEŻACY I KOLEJNY ROKPobierz
21.10.2013FEERUM PODWYŻSZA PROGNOZY NA 2013 ROKPobierz
12.08.2013FEERUM SA W I PÓŁROCZU 2013: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ PROGNOZ FINANSOWYCHPobierz
22.05.2013FEERUM SA PO I KWARTALE 2013 ROKU: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE ORAZ WYSOKI PORTFEL ZAMÓWIEŃPobierz
29.04.2013FEERUM SA DOKONUJE PRZYDZIAŁU WSZYSTKICH AKCJI ZAOFEROWANYCH W OFERCIE PUBLICZNEJPobierz
24.04.2013FEERUM USTALIŁO CENĘ AKCJI ORAZ OSTATECZNĄ LICZBĘ AKCJI OFEROWANYCHPobierz
17.04.2013PRZEDZIAŁ CENOWY AKCJI FEERUM S.A. ZOSTAŁ USTALONYPobierz
04.04.2013FEERUM S.A. PUBLIKUJE PROSPEKT I ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄPobierz
03.04.2013KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ZATWIERDZIŁA PROSPEKT EMISYJNY FEERUM S.A.Pobierz