Przewagi konkurencyjne

PROJEKTUJEMY – TESTUJEMY – WDRAŻAMY

Jesteśmy jedyną w Polsce i jedną z niewielu na świecie firmą tej branży, która posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe. Głównym elementem CBR jest własny kompleks suszarniczo-magazynowy o pojemności 26 700 m³, zbudowany przy naszym zakładzie produkcyjnym w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Chojnowie. To tutaj testujemy i wdrażamy innowacyjne, unikalne rozwiązania technologiczne. W 2020 roku zakończyliśmy testy najnowszych rozwiązań zaprojektowanych przez inżynierów FEERUM, w tym zasuwy czy przenośniki taśmowe o dużej wydajności. Punktem wyjścia do prac badawczych są przede wszystkim potrzeby zgłaszane przez Klientów oraz nasze własne pomysły.

Wszystkie nowości FEERUM przechodzą wieloetapowe testy na obiekcie w Chojnowie.Właśnie podczas testów najnowszych rozwiązań przyjmujemy i suszymy w każdym roku kilkadziesiąt ton kukurydzy. Testy dają nam pewność, że do produkcji seryjnej trafia niezawodny produkt wysokiej jakości. Ten fakt ma odzwierciedlenie w niemal 100% – owym zadowoleniu naszych Klientów.

CBR to zespół w większości młodych, zdolnych inżynierów, wspieranych przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego. W związku z realizacją kontraktu na budowę i rewitalizacją pięciu kompleksów suszarniczo- magazynowych w Tanzani, nasze CBR współpracuje także z Dar es Salaam Institute of Technology oraz Mbeya University of Science and Technology.

PATENTY

FEERUM projektuje wiele nowatorskich rozwiązań, które często uzyskują ochronę patentową.

To między innymi:

 • Unikalny sposób suszenia ziaren, zapewniający zachowanie ich najwyższej jakości i wartości odżywczych
 • Kosz wewnętrzny silosu
 • Lej silosu z pierścieniem zewnętrznym
 • Sposób łączenia pionowych żeber płaszcza silosu zwłaszcza wykonanego z blach falistych i pionowych o przekroju otwartym oraz łącznik pionowego żebra płaszcza metalowego silosu zwłaszcza z blach falistych
 • Spiralny przeciwprądowy wymiennik ciepła wentylacyjnego
 • Rurowy wymiennik ciepła typu gaz-gaz
 • Filtr siatkowy odprowadzający cząstki po procesie suszenia ziarna
 • Sposób wytwarzania i kształtowania blach falistych

INNOWACYJNOŚĆ

Innowacyjność ma dla FEERUM ogromne znaczenie. Dla nas to nie jest modne hasło. To znaczący element naszej przewagi konkurencyjnej.

Nasz wysiłek kierujemy w stronę projektowania innowacyjnych rozwiązań, których celem jest przede wszystkim:

 • Dalsza poprawa jakości przechowywanego ziarna i jego wartości odżywczych
 • Zmniejszenie zapotrzebowania naszych kompleksów na energię
 • Zwiększenie ich wydajności
 • Zwiększenie ich bezawaryjności
 • Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie towarzyszącego procesowi hałasu i zapylenia
 • Dalsza automatyzacja procesów
 • Zmniejszenie kosztów produkcji
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Do produkcji seryjnej kierujemy jedynie niezawodne produkty, sprawdzone podczas wieloetapowych testów.
 • Mamy wiedzę, którą stale innowacyjnie rozwijamy i doświadczenie, które nieustannie wzbogacamy we współpracy z producentami zbóż w Europie, Azji i w Afryce.
 • Projektujemy, testujemy i wdrażamy unikalne, innowacyjne, chronione patentami rozwiązania.
 • Dbamy o efektywność i skuteczność naszych rozwiązań w trosce o minimalizowanie strat, optymalizację kosztów i podnoszenie jakości oraz wartości przechowywanego ziarna.
 • Promujemy ideę zrównoważonego rolnictwa, wspieramy edukację dotyczącą pielęgnacji i ochrony ziarna.
 • Podkreślamy konieczność ochrony środowiska.
 • Jesteśmy przekonani, że prawo do właściwej żywności jest fundamentalnym prawem człowieka. Chcemy działać na rzecz jego powszechnej realizacji.