Przewagi konkurencyjne

PROJEKTUJEMY – TESTUJEMY – WDRAŻAMY

Jesteśmy jedyną w Polsce i jedną z niewielu na świecie firmą tej branży, która posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe. Głównym elementem CBR jest własny kompleks suszarniczo-magazynowy o pojemności 26 700 m³, zbudowany przy naszym zakładzie produkcyjnym w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Chojnowie. To tutaj testujemy i wdrażamy innowacyjne, unikalne rozwiązania technologiczne. W 2020 roku zakończyliśmy testy najnowszych rozwiązań zaprojektowanych przez inżynierów FEERUM, w tym zasuwy czy przenośniki taśmowe o dużej wydajności. Punktem wyjścia do prac badawczych są przede wszystkim potrzeby zgłaszane przez Klientów oraz nasze własne pomysły.

Wszystkie nowości FEERUM przechodzą wieloetapowe testy na obiekcie w Chojnowie.Właśnie podczas testów najnowszych rozwiązań przyjmujemy i suszymy w każdym roku kilkadziesiąt ton kukurydzy. Testy dają nam pewność, że do produkcji seryjnej trafia niezawodny produkt wysokiej jakości. Ten fakt ma odzwierciedlenie w niemal 100% – owym zadowoleniu naszych Klientów.

CBR to zespół w większości młodych, zdolnych inżynierów, wspieranych przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego. W związku z realizacją kontraktu na budowę i rewitalizacją pięciu kompleksów suszarniczo- magazynowych w Tanzani, nasze CBR współpracuje także z Dar es Salaam Institute of Technology oraz Mbeya University of Science and Technology.

PATENTY

FEERUM projektuje wiele nowatorskich rozwiązań, które często uzyskują ochronę patentową.

To między innymi:

 • Unikalny sposób suszenia ziaren, zapewniający zachowanie ich najwyższej jakości i wartości odżywczych
 • Kosz wewnętrzny silosu
 • Lej silosu z pierścieniem zewnętrznym
 • Sposób łączenia pionowych żeber płaszcza silosu zwłaszcza wykonanego z blach falistych i pionowych o przekroju otwartym oraz łącznik pionowego żebra płaszcza metalowego silosu zwłaszcza z blach falistych
 • Spiralny przeciwprądowy wymiennik ciepła wentylacyjnego
 • Rurowy wymiennik ciepła typu gaz-gaz
 • Filtr siatkowy odprowadzający cząstki po procesie suszenia ziarna

INNOWACYJNOŚĆ

Innowacyjność ma dla FEERUM ogromne znaczenie. Dla nas to nie jest modne hasło. To znaczący element naszej przewagi konkurencyjnej.

Nasz wysiłek kierujemy w stronę projektowania innowacyjnych rozwiązań, których celem jest przede wszystkim:

 • Dalsza poprawa jakości przechowywanego ziarna i jego wartości odżywczych
 • Zmniejszenie zapotrzebowania naszych kompleksów na energię
 • Zwiększenie ich wydajności
 • Zwiększenie ich bezawaryjności
 • Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie towarzyszącego procesowi hałasu i zapylenia
 • Dalsza automatyzacja procesów
 • Zmniejszenie kosztów produkcji
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Do produkcji seryjnej kierujemy jedynie niezawodne produkty, sprawdzone podczas wieloetapowych testów.
 • Mamy wiedzę, którą stale innowacyjnie rozwijamy i doświadczenie, które nieustannie wzbogacamy we współpracy z producentami zbóż w Europie, Azji i w Afryce.
 • Projektujemy, testujemy i wdrażamy unikalne, innowacyjne, chronione patentami rozwiązania.
 • Dbamy o efektywność i skuteczność naszych rozwiązań w trosce o minimalizowanie strat, optymalizację kosztów i podnoszenie jakości oraz wartości przechowywanego ziarna.
 • Promujemy ideę zrównoważonego rolnictwa, wspieramy edukację dotyczącą pielęgnacji i ochrony ziarna.
 • Podkreślamy konieczność ochrony środowiska.
 • Jesteśmy przekonani, że prawo do właściwej żywności jest fundamentalnym prawem człowieka. Chcemy działać na rzecz jego powszechnej realizacji.