Władze

inż. Daniel Janusz
prezes zarządu

Pierwszą działalność gospodarczą zarejestrował w 1991 roku, jeszcze w szkole średniej. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kierunek rolnictwo. Od początku kariery zawodowej związany z branżą rolniczą. Doświadczenie w budowie konstrukcji stalowych zdobywał przez ponad dwa lata przy budowie hal pod magazyny logistyczne dla Mercedes-Benz w Germersheim. Po zakończeniu studiów pracował na stanowisku kierownika fermy zwierzęcej w firmie Agro-TaK Zagrodno. Umiejętności handlowe oraz wiedzę na temat technik negocjacyjnych rozwijał w czasie pracy w firmach Avita, Anek oraz Promleko Sp. z o.o. W 2002 roku założył firmę FEERUM Daniel Janusz.

W 2002 roku wybudował także, na podstawie własnej dokumentacji, pierwszą maszynę suszarniczą. Już po pięciu latach FEERUM zostało przekształcone w spółkę akcyjną, a Daniel Janusz objął w niej stanowisko prezesa zarządu. Daniel Janusz sprawuje ponadto funkcję prezesa zarządu w firmie DanMag Sp. z o.o. od 2014 roku, a od 2015 roku także w firmie Feerum Yellow Energy Sp. z o.o.

Aktywnie uczestniczy w opracowywaniu nowych projektów i udoskonalaniu produktów z portfolio firmy. Nie rzadko jego autorskie pomysły stanowią podstawę pracy dla konstruktorów przy projektowaniu oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Daniel Janusz wiele uwagi poświęca codziennej pracy Centrum Badawczo–Rozwojowego, np. podczas procesu suszenia zbóż.

Piotr Wielesik
członek zarządu

Absolwent zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także studiów elektronicznych na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, członek stowarzyszony ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Dzięki rozległej wiedzy i doświadczeniu w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw produkcyjnych i aktywami rynku kapitałowego, od początku kariery zawodowej sprawuje funkcje menadżerskie. Pracował m.in. jako dyrektor finansowy i prokurent Grupy ZETKAMA, dyrektor finansowy i członek zarządu w Grupie Bioton. Związany był również z firmą doradczą Grupa Inwestycyjna Pro SA, w której pełnił funkcję project managera, pracował także z BalticBrokers SA., gdzie pracował jako konsultant w obszarze corporate finance. Był członkiem Rady Nadzorczej spółki Izolacja Nidzica SA. W trakcie kariery zawodowej konsekwentnie podnosił swoje kwalifikacje i kompetencje. Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, wycen przedsiębiorstw, a także zarządzania. Biegle włada językiem angielskim. W zarządzie FEERUM S.A. odpowiada za finanse firmy.