Relacje inwestorskie

Akcjonariusze posiadający ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii E.

AkcjonariuszLiczba głosów na WZA%udział w liczbie głosów
Daniel Janusz3 338 22435,00%
bezpośrednio772 8118,10%
pośrednio (przez Danmag Sp. z o. o.)2 565 41326,90%
Magdalena Łabudzka-Janusz3 137 61532,90%
bezpośrednio660 6546,93%
pośrednio (przez Danmag Sp. z o. o.)2 476 96125,97%
AgioFunds TFI S.A.1 597 65816,75%
Pozostali1 464 41915,35%
Razem9 537 916100,00%