Relacje inwestorskie

Akcjonariusze posiadający ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii E.

AkcjonariuszLiczba głosów na WZA%udział w liczbie głosów
Daniel Janusz3 338 22435,000%
bezpośrednio772 8118,103%
pośrednio (przez Danmag Sp. z o. o.)2 565 41326,897%
Magdalena Łabudzka-Janusz3 137 61532,897%
bezpośrednio660 6546,927%
pośrednio (przez Danmag Sp. z o. o.)2 476 96125,970%
AgioFunds TFI S.A.1 647 19417,270%
Pozostali1 414 88314,834%
Razem9 537 916100,000%