Oferta publiczna

DATADZIAŁANIE
Do 16 kwietnia 2013 r.Ogłoszenie Przedziału Cenowego
17 – 23 kwietnia 2013 r. do godz. 16.00Budowanie Księgi Popytu
17 – 23 kwietnia 2013 r. do godz. 16.00Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
23 kwietnia 2013 r. lub około tej datyPodanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej wielkości transz
24 – 25 kwietnia 2013 r. do godz. 14.00Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
29 kwietnia 2013 r. lub około tej datyPlanowany przydział Akcji Oferowanych
(„Dzień Przydziału”)
Zamknięcie Oferty