Dokumenty korporacyjne

Dokumenty korporacyjnePobierz
Informacja o stanie stosowana Dobrych Praktyk 2021Pobierz
Polityka Wynagrodzeń FEERUM S.A.Pobierz
Regulamin Komitetu AudytuPobierz
Regulamin WZAPobierz
Regulamin RNPobierz
Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnegoPobierz
Regulamin ZarząduPobierz
Reguła wyboru audytoraPobierz