Raporty roczne

2023

DataWyszczególnieniePobierz
30.04.2024List Prezesa Zarządu Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
30.04.2024Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. i GK Feerum za 2023 rokPobierz
Pobierz
30.04.2024Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 GK FeerumPobierz
Pobierz
30.04.2024Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
30.04.2024GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2023 rokPobierz
Pobierz
30.04.2024Feerum S.A. Roczne jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2023 rokPobierz
Pobierz
30.04.2024Oświadczenie Rady Nadzorczej FEERUM S.A. dotyczące Komitetu Audytu FEERUM S.A.Pobierz
Pobierz
30.04.2024Ocena rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności spółki i grupy kapitałowej FEERUM S.A. dokonana przez Rade Nadzorczą FEERUM S.A.Pobierz
Pobierz
30.04.2024Informacja Zarządu FEERUM S.A. w sprawie firmy audytorskiejPobierz
Pobierz

2022

DataWyszczególnieniePobierz
28.04.2023List Prezesa Zarządu Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
28.04.2023Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. i GK Feerum za 2022 rokPobierz
Pobierz
28.04.2023Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 GK FeerumPobierz
Pobierz
28.04.2023Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. z badania sprawozdania finansowego za rok 2022 Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
28.04.2023GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2022 rokPobierz
Pobierz
28.04.2023Feerum S.A. Roczne jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2022 rokPobierz
Pobierz
28.04.2023Oświadczenie Rady Nadzorczej FEERUM S.A. dotyczące Komitetu Audytu FEERUM S.A.Pobierz
Pobierz
28.04.2023Ocena rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności spółki i grupy kapitałowej FEERUM S.A. dokonana przez Rade Nadzorczą FEERUM S.A.Pobierz
Pobierz
28.04.2023Informacja Zarządu FEERUM S.A. w sprawie firmy audytorskiejPobierz
Pobierz

2021

DataWyszczególnieniePobierz
02.05.2022List Prezesa Zarządu Feerum SAPobierz
Pobierz
02.05.2022Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. i GK Feerum za 2021 rokPobierz
Pobierz
02.05.2022Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 GK FeerumPobierz
Pobierz
02.05.2022Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
02.05.2022GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2021 rokPobierz
Pobierz
02.05.2022Feerum S.A. Roczne jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2021 rokPobierz
Pobierz

2020

Data Wyszczególnienie Pobierz
30.04.2021 List Prezesa Zarządu Feerum SA Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. i GK Feerum za 2020 rok
Pobierz
Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 GK Feerum
Pobierz
Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. z badania sprawozdania finansowego za rok 2020 Feerum S.A. Pobierz
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok Pobierz
Feerum S.A. Roczne jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok Pobierz


2019

Data Wyszczególnienie Pobierz
19.05.2020 List Prezesa Zarządu Feerum SA Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. i GK Feerum za 2019 rok
Pobierz
Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 GK Feerum
Pobierz
Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. z badania sprawozdania finansowego za rok 2019 Feerum S.A. Pobierz
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok Pobierz
Feerum S.A. Roczne jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok Pobierz


2018

Data Wyszczególnienie Pobierz
30.04.2019 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. i GK Feerum za 2018 rok
Pobierz
Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. z badania sprawozdania finansowego za rok 2018 Feerum S.A. Pobierz
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok Pobierz
Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 GK Feerum Pobierz


2017

Data Wyszczególnienie Pobierz
27.04.2018 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok Pobierz
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2017 rok
Pobierz
Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 Feerum S.A. Pobierz
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok Pobierz
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Feerum S.A za 2017 rok Pobierz
Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 GK Feerum Pobierz


2016

Data Wyszczególnienie Pobierz
02.05.2017 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok Pobierz
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2016 rok
Pobierz
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016 Feerum S.A. Pobierz
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. za 2016 rok Pobierz
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok Pobierz
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Feerum S.A za 2016 rok Pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 GK Feerum Pobierz
OOpinia niezależnego biegłego rewidenta GK Feerum za 2016 rok Pobierz


2015

Data Wyszczególnienie Pobierz
21.03.2016 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok Pobierz
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2015 rok
Pobierz
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 Feerum S.A. Pobierz
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. za 2015 rok Pobierz
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok Pobierz
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Feerum S.A za 2015 rok Pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 GK Feerum Pobierz
OOpinia niezależnego biegłego rewidenta GK Feerum za 2015 rok Pobierz


2014

Data Wyszczególnienie Pobierz
18.03.2015 Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2014 rok Pobierz
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 Pobierz
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum za 2014 rok Pobierz


2013

Data Wyszczególnienie Pobierz
11.03.2014 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok Pobierz
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2013 rok Pobierz
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 Feerum S.A. Pobierz
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum |S.A. za 2013 rok Pobierz
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok Pobierz
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Feerum S.A za 2013 Pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 GK Feerum Pobierz
ROpinia niezależnego biegłego rewidenta GK Feerum za 2013 rok Pobierz


2012

Data Wyszczególnienie Pobierz
13.02.2013 Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Pobierz


2009-2011

Data Wyszczególnienie Pobierz
07.08.2012 Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku Pobierz