Raporty półroczne

2023

DataWyszczególnieniePobierz
02.10.2023Grupa Kapitałowa Feerum skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023Pobierz
02.10.2023Sprawozdanie Zarządu Feerum S.A. z działalności Feerum S.A. oraz Grupy Kapitałowej Feerum za I półrocze 2023Pobierz
02.10.2023Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Feerum S.A.Pobierz
02.10.2023Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Feerum S.A.Pobierz

2022

DataWyszczególnieniePobierz
30.09.2022Grupa Kapitałowa Feerum skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022Pobierz
30.09.2022Sprawozdanie Zarządu Feerum S.A. z działalności Feerum S.A. oraz Grupy Kapitałowej Feerum za I półrocze 2022Pobierz
30.09.2022Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Feerum S.A.Pobierz
30.09.2022Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Feerum S.A.Pobierz

2021

DataWyszczególnieniePobierz
30.09.2021Grupa Kapitałowa Feerum skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021Pobierz
30.09.2021Sprawozdanie Zarządu Feerum S.A. z działalności Feerum S.A. oraz Grupy Kapitałowej Feerum za I półrocze 2021Pobierz
30.09.2021Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Feerum S.A.Pobierz
30.09.2021Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Feerum S.A.Pobierz

2020

DataWyszczególnieniePobierz
30.09.2020Grupa Kapitałowa Feerum skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020Pobierz
30.09.2020Sprawozdanie Zarządu Feerum S.A. z działalności Feerum S.A. oraz Grupy Kapitałowej Feerum za I półrocze 2020Pobierz
30.09.2020Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Feerum S.A.Pobierz
30.09.2020Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Feerum S.A.Pobierz

2019

DataWyszczególnieniePobierz
26.09.2019Grupa Kapitałowa Feerum skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019Pobierz
26.09.2019Sprawozdanie Zarządu Feerum S.A. z działalności Feerum S.A. oraz Grupy Kapitałowej Feerum za I półrocze 2019Pobierz
26.09.2019Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Feerum S.A.Pobierz
26.09.2019Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Feerum S.A.Pobierz

2018

DataWyszczególnieniePobierz
21.09.2018Grupa Kapitałowa Feerum skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018Pobierz
21.09.2018Sprawozdanie Zarządu Feerum S.A. z działalności Feerum S.A. oraz Grupy Kapitałowej Feerum za I półrocze 2018Pobierz
21.09.2018Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Feerum Spółka AkcyjnaPobierz

2017

DataWyszczególnieniePobierz
14.09.2017Grupa Kapitałowa Feerum Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017Pobierz
14.09.2017Sprawozdanie Zarządu Feerum S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Feerum za I półrocze 2017Pobierz
14.09.2017Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017Pobierz

2016

DataWyszczególnieniePobierz
31.08.2016Grupa Kapitałowa Feerum Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016Pobierz
31.08.2016Sprawozdanie Zarządu Feerum S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Feerum za I półrocze 2016Pobierz
31.08.2016Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016Pobierz

2015

DataWyszczególnieniePobierz
12.08.2015Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za I półrocze 2015Pobierz
12.08.2015Sprawozdanie Zarządu z działalności FEERUM S.A. za I półrocze 2015Pobierz
12.08.2015Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015Pobierz

2014

DataWyszczególnieniePobierz
29.08.2014Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za I półrocze 2014Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności FEERUM S.A. za I półrocze 2014Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014Pobierz

2013

DataWyszczególnieniePobierz
12.08.2013Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Feerum S.A. za I półrocze 2013Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Feerum S.A. za I półrocze 2013Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2013Pobierz