WZA

25 czerwca 2024 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2024
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2023Pobierz
Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023Pobierz
Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023Pobierz
Pobierz
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 Grupy Kapitałowej Feerum.Pobierz
Pobierz
6. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2023Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023Pobierz
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za rok 2023Pobierz
10. Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniachPobierz
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

23 czerwca 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 czerwca 2023 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu ZgromadzeniuPobierz
Pobierz
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2022Pobierz
Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022Pobierz
Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022Pobierz
Pobierz
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022 Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 Grupy Kapitałowej Feerum.Pobierz
Pobierz
6. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2022Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022Pobierz
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za rok 2022Pobierz
10. Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniachPobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

22 czerwca 2022 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 czerwca 2022 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu 
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2021Pobierz
Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021Pobierz
Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021Pobierz
Pobierz
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 Grupy Kapitałowej Feerum.Pobierz
Pobierz
6. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2021Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021Pobierz
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za rok 2021Pobierz
10. Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniachPobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

28 lutego 2022 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 lutego 202 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

21 czerwca 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 czerwca 2021 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu 
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2020Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020Pobierz
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2020 Feerum S.A.Pobierz
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 Grupy Kapitałowej Feerum.Pobierz
6. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do rozliczenia straty Spółki za rok obrotowy 2020Pobierz
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020Pobierz
10. Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniachPobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

31 sierpnia 2020 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu 
1. Polityka wynagrodzeń Feerum S.APobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

29 czerwca 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu 
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2019Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019Pobierz
4. Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019 Feerum S.A.Pobierz
5. Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 Grupy Kapitałowej Feerum.Pobierz
6. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2019.Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019Pobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

10 czerwca 2019 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2019 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu 
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2018Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018Pobierz
4. Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018 Feerum S.A.Pobierz
5. Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Grupy Kapitałowej Feerum.Pobierz
6. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2018.Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018Pobierz
Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018Pobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

18 czerwca 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu 
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2017Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017Pobierz
3. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017Pobierz
4. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017Pobierz
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2017Pobierz
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017Pobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

30 października 2017 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 października 2017 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

26 czerwca 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 czerwca 2017 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu 
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2016Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. oraz Grupy Kapitałowej Feerum za rok obrotowy 2016Pobierz
4. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2016Pobierz
Pobierz
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016Pobierz
Pobierz
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016Pobierz
7. Rekomendacje Zarządu co do rozliczenia straty Spółki za rok obrotowy 2016Pobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

06 luty 2017 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 06 lutego 2017 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
5. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenia prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii FPobierz
6. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenia prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii GPobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

30 czerwca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu 
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2015Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015Pobierz
3. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015Pobierz
4. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015Pobierz
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2015Pobierz
Pobierz
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015Pobierz
Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015Pobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

28 kwietnia 2015 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 kwietnia 2015 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

26 listopada 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 listopada 2014 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

6 maja 2014 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 06 maja 2014 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu 
1. Plan połączeniaPobierz
2. Sprawozdanie finansowe Feerum S.A. 2009-2011Pobierz
3. Roczne jednostkowe sprawozdanie Feerum  za rok 2012Pobierz
4. Roczne jednostkowe sprawozdanie Feerum za rok 2013Pobierz
5. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu Feerum za rok 2012Pobierz
6. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu Feerum za rok 2013Pobierz
7. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2012Pobierz
8. Raport z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2013Pobierz
9. Sprawozdanie finansowe Feer – Pol za rok 2012Pobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

16 kwietnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 kwietnia 2014 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu 
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2013Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 rokuPobierz
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 rokuPobierz
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2013Pobierz
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SpółkiPobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 rokuPobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zyskuPobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

22 lipca 2013 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

WyszczególnieniePobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lipca 2013 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.Pobierz
2. Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Feerum S.A.Pobierz
3. Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Feerum S.A.Pobierz
  
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 lipca 2013 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu 
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2012Pobierz
2. Skonsolodowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 rokuPobierz
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 rokuPobierz
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2012Pobierz
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SpółkiPobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 rokuPobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zyskuPobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz

28 czerwca 2013 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (odwołane)

WyszczególnieniePobierz
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. 
1. Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.Pobierz
  
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 
1. Zwołanie WZA i opis procedurPobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwałPobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółcePobierz
5. Odwołanie WZA 
  
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu 
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2012Pobierz
2. Skonsolodowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 rokuPobierz
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 rokuPobierz
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2012Pobierz
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SpółkiPobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 rokuPobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zyskuPobierz
  
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizycznąPobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawnąPobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnikaPobierz